Evanjelium Lukáša 19:1–48

19  Ježiš potom vošiel do Jericha a prechádzal ním.  Žil tam muž, ktorý sa volal Zachej. Bol hlavným vyberačom daní a bol bohatý.  Chcel sa pozrieť na Ježiša, aby zistil, kto to je, ale keďže bol nízky, pre množstvo ľudí nič nevidel.  Preto bežal dopredu a vyliezol na sykomoru,* aby ho videl, keď tadiaľ bude prechádzať.  Keď sa Ježiš dostal na to miesto, pozrel sa hore a povedal mu: „Zachej, rýchlo zíď dolu, lebo dnes prídem k tebe domov.“  On rýchlo zišiel a s radosťou ho u seba privítal.  Všetci, ktorí to videli, sa pohoršovali: „Išiel na návštevu k hriešnikovi.“+  Ale Zachej sa postavil a povedal Pánovi: „Pane, polovicu majetku dám chudobným a všetko, čo som získal podvodom,* vrátim štvornásobne.“+  Ježiš povedal: „Dnes sa dostalo záchrany tomuto domu, lebo aj tento človek je Abrahámovým synom. 10  Lebo Syn človeka prišiel hľadať a zachrániť, čo sa stratilo.“+ 11  Tým, ktorí ho počúvali, povedal ďalšie podobenstvo, lebo bol blízko Jeruzalema a oni si mysleli, že Božie Kráľovstvo sa ukáže okamžite.+ 12  A tak povedal: „Istý človek urodzeného pôvodu odcestoval do ďalekej krajiny,+ aby získal kráľovskú moc,* a potom sa mal vrátiť. 13  Zavolal si desiatich otrokov, dal im desať mín* a povedal im: ‚Obchodujte s nimi, kým neprídem.‘+ 14  Ale jeho spoluobčania ho nenávideli a poslali za ním skupinu vyslancov s odkazom: ‚Nechceme, aby si nad nami kraľoval.‘ 15  Keď získal kráľovskú moc a vrátil sa, dal si zavolať otrokov, ktorým zveril peniaze,* aby zistil, koľko zarobili.+ 16  Predstúpil prvý a povedal: ‚Pane, tvoja mína vyniesla desať mín.‘+ 17  Povedal mu: ‚Výborne, dobrý otrok! Pretože si bol verný vo veľmi malej veci, budeš vládnuť nad desiatimi mestami.‘+ 18  Prišiel druhý a povedal: ‚Pane, tvoja mína vyniesla päť mín.‘+ 19  Tomu povedal: ‚Vládni nad piatimi mestami.‘ 20  A prišiel ďalší a povedal: ‚Pane, tu je tvoja mína. Mal som ju odloženú v plátne. 21  Bál som sa ťa, lebo si tvrdý človek. Vyberáš, čo si si neuložil, a žneš, čo si nezasial.‘+ 22  On mu povedal: ‚Zlý otrok, budem ťa súdiť podľa tvojich vlastných slov. Hovoríš, že som tvrdý človek a že vyberám, čo som si neuložil, a žnem, čo som nezasial.+ 23  Prečo si teda nedal moje peniaze* do banky? Pri svojom príchode by som si ich vybral aj s úrokom.‘ 24  A tým, čo tam stáli, povedal: ‚Vezmite mu tú mínu a dajte ju tomu, ktorý má desať mín.‘+ 25  Ale oni namietli: ‚Pane, veď má desať mín!‘ 26  ‚Hovorím vám: Každý, kto má, dostane ešte viac, ale tomu, kto nemá, bude vzaté aj to, čo má.+ 27  A mojich nepriateľov, ktorí nechceli, aby som nad nimi kraľoval, priveďte sem a popravte ich predo mnou.‘“ 28  Keď to Ježiš dohovoril, pokračoval v ceste do Jeruzalema. 29  A keď sa priblížil k Betfage a Betánii, ktoré ležia pri Olivovom vrchu,+ poslal dvoch učeníkov+ 30  a povedal im: „Choďte do dediny, ktorá je pred vami. Keď do nej vojdete, nájdete priviazané osliatko, na ktorom ešte nikto nesedel. Odviažte ho a priveďte. 31  Ale keby sa vás niekto spýtal, prečo ho odväzujete, povedzte: ‚Pán ho potrebuje.‘“ 32  A tak tí dvaja učeníci odišli a našli osliatko, tak ako im povedal.+ 33  Ale keď ho odväzovali, jeho majitelia sa ich opýtali: „Prečo to osliatko odväzujete?“ 34  Odpovedali: „Pán ho potrebuje.“ 35  A priviedli ho k Ježišovi, prehodili cezeň svoje plášte a Ježiš si naň sadol.+ 36  Ako šiel, rozprestierali na cestu svoje plášte.+ 37  Keď sa priblížil k miestu, kde cesta z Olivového vrchu klesá, celý zástup učeníkov začal silným hlasom radostne chváliť Boha za všetky zázraky,* ktoré videli. 38  Volali: „Požehnaný je ten, ktorý prichádza ako kráľ v Jehovovom* mene! Pokoj v nebi a sláva hore vo výšinách!“+ 39  Ale niektorí farizeji zo zástupu mu povedali: „Učiteľ, pokarhaj svojich učeníkov.“+ 40  On im však odpovedal: „Hovorím vám, keby oni mlčali, kričali by kamene.“ 41  Keď sa priblížil k mestu, pozrel naň a zaplakal:+ 42  „Keby si len v tento deň rozoznalo, čo by ti prinieslo pokoj! Ale teraz je to skryté pred tvojimi očami.+ 43  Lebo prídu dni, keď tvoji nepriatelia postavia okolo teba opevnenie z ostrých kolov, obkľúčia ťa a zovrú zo všetkých strán.+ 44  Zrovnajú ťa so zemou a zabijú tvoje deti.+ Nenechajú v tebe kameň na kameni,+ lebo si nerozoznalo čas, keď si bolo skúmané.“ 45  Potom vošiel do chrámu a začal vyhadzovať tých, ktorí tam predávali.+ 46  Povedal im: „Je napísané: ‚Môj dom bude domom modlitby,‘+ ale vy ste z neho urobili skrýšu lupičov.“+ 47  A každý deň vyučoval v chráme. Ale hlavní kňazi, znalci Zákona a poprední muži z ľudu sa ho snažili zabiť,+ 48  no nenašli žiadny spôsob, ako to urobiť, lebo stále boli okolo neho ľudia a všetci ho sústredene počúvali.+

Poznámky pod čiarou

Druh figovníka.
Al. „falošným obvinením“.
Al. „kráľovstvo“.
Grécka mína vážila 340 g a mala hodnotu 100 drachiem. Pozri dodatok B14.
Dosl. „striebro“.
Dosl. „striebro“.
Al. „mocné skutky“.