Filipanom 3:1–21

  • Nespoliehať sa na to, čo súvisí s telom (1 – 11)

    • V porovnaní s Kristom sú predchádzajúce úspechy smeťami (7 – 9)

  • Snaha dosiahnuť cieľ (12 – 21)

    • Občianstvo v nebi (20)

3  A tak, moji bratia, radujte sa zo svojej jednoty s Pánom.+ Pre mňa nie je ťažké písať vám to isté a vás to ochráni.  Dávajte si pozor na psov, dávajte si pozor na tých, čo škodia, dávajte si pozor na tých, čo mrzačia telo.+  Lebo skutočnú obriezku máme my,+ ktorí slúžime* s pomocou Božieho ducha, chválime sa Kristom Ježišom+ a nespoliehame sa na to, čo súvisí s telom,  hoci ja by som určite mal dôvody spoliehať sa na telo. Ak si niekto myslí, že má dôvody spoliehať sa na to, čo súvisí s telom, ja ich mám viac:  Bol som obrezaný na ôsmy deň,+ pochádzam z izraelského národa, z kmeňa Benjamín, som Hebrej, ktorého rodičia boli Hebreji.+ Pokiaľ ide o vzťah k Zákonu, bol som farizej,+  pokiaľ ide o horlivosť, prenasledoval som zbor,+ a pokiaľ ide o dodržiavanie Zákona,* žil som bezúhonne.  Ale to, čo bolo pre mňa ziskom, považujem ako nasledovník Krista za bezcenné.*+  A vôbec, všetko považujem za bezcenné, lebo poznať Krista Ježiša, môjho Pána, je neporovnateľne cennejšie. Pre Krista som všetko zahodil a považujem to za kopu smetí, aby som získal jeho priazeň  a dosiahol s ním jednotu. Nie je to vďaka mojej spravodlivosti, ktorá vychádza z dodržiavania Zákona, ale vďaka spravodlivosti, ktorá vyplýva z viery+ v Krista.+ Taká spravodlivosť pochádza od Boha a je založená na viere.+ 10  Mojím cieľom je spoznať ho, spoznať moc jeho vzkriesenia,+ trpieť tak ako on+ a zomrieť tak ako on,+ 11  aby som, ak je to možné, získal skoršie vzkriesenie z mŕtvych.+ 12  Nehovorím, že som už dostal cenu alebo že som už dokonalý, ale usilovne sa snažím+ získať to, na čo ma vybral* Kristus Ježiš.+ 13  Bratia, nemyslím si o sebe, že som to už získal, ale jedno je isté: zabúdam na to, čo je za mnou,+ a siaham po tom, čo je predo mnou,+ 14  bežím k cieľu po cenu+ – po nebeské povolanie,+ ktoré dáva Boh prostredníctvom Krista Ježiša. 15  Preto my, ktorí sme duchovne zrelí,+ uvažujme týmto spôsobom. A ak v nejakom ohľade uvažujete inak, Boh vám pomôže, aby ste zmýšľali správne. 16  Ale nech už sme urobili akýkoľvek pokrok, robme ho ďalej tak ako doteraz. 17  Bratia, všetci ma napodobňujte+ a všímajte si tých, čo žijú v súlade s príkladom, ktorý sme vám dali. 18  Lebo sú mnohí, o ktorých som často hovoril, ale teraz o nich hovorím s plačom. Žijú ako nepriatelia Kristovho mučeníckeho kola:* 19  ich koniec je zničenie, ich bohom je brucho, pýšia sa tým, za čo by sa mali hanbiť, a myslia iba na pozemské veci.+ 20  Ale naše občianstvo+ je v nebi,+ odkiaľ túžobne očakávame záchrancu, Pána Ježiša Krista.+ 21  On svojou veľkou mocou, ktorou si môže všetko podmaniť,+ pretvorí naše úbohé telo, aby sa podobalo jeho slávnemu telu.+

Poznámky pod čiarou

Al. „preukazujeme svätú službu“.
Al. „o spravodlivosť podľa Zákona“.
Al. možno „som sa ochotne vzdal pre Krista“.
Dosl. „získal“.