Hebrejom 12:1–29

  • Ježiš, Zdokonaľovateľ našej viery (1 – 3)

    • „Veľký oblak svedkov“ (1)

  • Nepodceňuj výchovu od Jehovu (4 – 11)

  • Narovnávať cesty svojim nohám (12 – 17)

  • Priblížili ste sa k nebeskému Jeruzalemu (18 – 29)

12  Keďže nás teda obklopuje taký veľký oblak svedkov, odhoďme aj my všetku príťaž a hriech, do ktorého sa ľahko zapletáme,+ a vytrvalo bežme preteky, na ktoré sme nastúpili.+  Upierajme pritom zrak na Ježiša, Hlavného Sprostredkovateľa* a Zdokonaľovateľa našej viery.+ Pre radosť, ktorá mu bola predložená, zniesol smrť na mučeníckom kole,* pohrdol hanbou a posadil sa po pravici Božieho trónu.+  Dôkladne uvažujte o príklade toho, ktorý zniesol toľko nepriateľských slov od hriešnikov,+ ktorí tým škodili sami sebe. Tak sa neunavíte a nevzdáte.*+  Vo svojom boji proti hriechu ste ešte nezápasili až do krvi.  Úplne ste zabudli na slová, ktorými vás Boh nabáda ako svojich synov: „Syn môj, nepodceňuj výchovu od Jehovu* ani sa nevzdávaj, keď ťa karhá.  Veď koho Jehova* miluje, toho napráva. Trestá* každého, koho prijíma za syna.“+  To, čo znášate, patrí k vašej výchove.* Boh s vami zaobchádza ako so synmi.+ A ktorého syna otec nenapráva?+  Ale ak ste nedostali takú výchovu, potom ste nemanželské deti, a nie synovia.  Keď sme si vážili našich ľudských otcov,* ktorí nás vychovávali, nemali by sme sa o to ochotnejšie podriaďovať Otcovi nášho duchovného života, aby sme žili?+ 10  Veď oni nás vychovávali iba krátky čas podľa toho, čo považovali za dobré, ale on nás vychováva na náš úžitok, aby sme boli svätí ako on.+ 11  Je pravda, že žiadne naprávanie sa v danej chvíli nezdá radostné, skôr nepríjemné,* ale tým, ktorí ním boli školení, prináša neskôr pokoj a spravodlivosť. 12  Preto posilnite ovisnuté ruky a zoslabnuté kolená+ 13  a narovnávajte cesty svojim nohám,+ aby sa chromé nevykĺbilo, ale, naopak, aby sa uzdravilo. 14  Usilujte sa o pokoj so všetkými ľuďmi+ a o posvätenie,*+ bez ktorého nikto neuvidí Pána. 15  Dávajte pozor, aby nikto neprišiel o Božiu nezaslúženú láskavosť, aby tak nevyrástol nijaký jedovatý koreň, ktorý by spôsobil ťažkosti a otrávil* mnohých.+ 16  Dbajte aj na to, aby medzi vami nebol nikto, kto žije nemravne,* ani taký, čo si necení sväté veci ako Ezau, ktorý vymenil svoje právo prvorodeného za jediné jedlo.+ 17  Veď viete, že keď neskôr chcel zdediť požehnanie, bol odmietnutý. Hoci sa so slzami pokúšal zmeniť otcovo rozhodnutie,+ nič nedosiahol.* 18  Nepriblížili ste sa k hmatateľnému vrchu,+ ktorý horel ohňom,+ k tmavému oblaku, k hustej tme a búrke,+ 19  k trúbeniu trúbky+ a k hlasu, ktorý z neba hovoril k ľudu.+ Keď to ľud počul, prosil, aby k nim už nehovoril.+ 20  Lebo ich vystrašil už príkaz: „Ak sa čo i len zviera dotkne vrchu, bude ukameňované.“+ 21  A to, čo videli, bolo také hrozné, že Mojžiš povedal: „Trasiem sa od strachu.“+ 22  Priblížili ste sa k vrchu Sion+ a k mestu živého Boha, k nebeskému Jeruzalemu,+ k myriadám* zhromaždených anjelov,*+ 23  k zboru prvorodených, ktorí sú zapísaní v nebesiach, k Bohu, Sudcovi všetkých,+ k duchovnému životu+ spravodlivých, ktorí sa stali dokonalými,+ 24  k Ježišovi, sprostredkovateľovi+ novej zmluvy,+ a ku krvi, ktorou nás pokropil a ktorá hovorí lepšie ako Ábelova.+ 25  Dajte si pozor, aby ste neodmietli počúvať toho,* ktorý hovorí. Lebo ak neunikli trestu tí, ktorí odmietli počúvať toho, ktorý odovzdával Božie výstrahy na zemi, tým skôr neunikneme trestu my, ak sa odvrátime od toho, ktorý hovorí z nebies.+ 26  Vtedy jeho hlas zatriasol zemou,+ ale teraz sľubuje: „Ešte raz zatrasiem nielen zemou, ale aj nebom.“+ 27  Výraz „ešte raz“ poukazuje na to, že budú odstránené veci, ktoré boli urobené a ktorými sa dá otriasť, aby zostali veci, ktorými sa nedá otriasť. 28  Keď teda máme dostať Kráľovstvo, ktorým sa nedá otriasť, udržme si nezaslúženú láskavosť, vďaka ktorej môžeme prijateľne slúžiť* Bohu s bázňou a posvätnou úctou. 29  Lebo náš Boh je stravujúcim ohňom.+

Poznámky pod čiarou

Dosl. „Hlavného Vodcu“.
Al. „a nevyčerpáte vo svojich dušiach“.
Dosl. „Bičuje“.
Al. „k vášmu školeniu“.
Dosl. „otcov nášho tela“.
Al. „zarmucujúce“.
Al. „o svätosť“.
Al. „poškvrnil“.
Pozri Slovník pojmov, heslo „nemravnosť“.
Dosl. „nenašiel pre to miesto“.
Al. „k desaťtisícom“.
Al. „k myriadám anjelov vo všeobecnom zhromaždení“.
Al. „aby ste sa nevyhovárali pred tým“.
Al. „preukazovať svätú službu“.