Kniha žalmov 110:1–7

  • Kráľ a kňaz, akým bol Melchisedek

    • „Podmaňuj uprostred svojich nepriateľov“ (2)

    • Ochotní mladí sú ako kvapôčky rosy (3)

Dávidov žalm. 110  Jehova povedal môjmu Pánovi: „Seď po mojej pravici,+kým ti nepoložím tvojich nepriateľov ako podnož pod nohy.“+   Jehova vystrie žezlo tvojej moci zo Sionu a povie: „Podmaňuj uprostred svojich nepriateľov.“+   Tvoj ľud sa ochotne ponúkne v deň, keď povedieš svoje vojsko do boja.* Skrášlení svätosťou sú tvoji mladí ľudia,*sú ako kvapôčky rosy zrodené pri úsvite.   Jehova prisahal a svoj názor nezmení:* „Ty si navždy kňazom,+akým bol Melchisedek!“*+   Jehova bude po tvojej pravici,+v deň svojho hnevu rozdrví kráľov.+   Vykoná rozsudok nad* národmi,+naplní krajinu mŕtvolami,+rozdrví vodcu* veľkej krajiny.*   Cestou sa napije* z potokaa osviežený vztýči hlavu.

Poznámky pod čiarou

Al. „v deň tvojej vojenskej sily“.
Al. „je oddiel tvojich mladých mužov“.
Al. „a nebude to ľutovať“.
Al. „podľa spôsobu (vzoru) Melchisedeka“.
Al. „medzi“.
Dosl. „hlavu“.
Al. „celej zeme“.
Vzťahuje sa na Pána z 1. verša.