Zjavenie Jánovi 7:1–17

7  Potom som videl štyroch anjelov stáť na štyroch rohoch zeme. Pevne držali štyri zemské vetry, aby nevial vietor ani na zem, ani na more, ani na žiaden strom.  Videl som aj iného anjela, ktorý vystupoval od východu slnka a mal pečatidlo živého Boha. A volal silným hlasom na tých štyroch anjelov, ktorým bolo povolené, aby škodili zemi a moru:  „Neškoďte zemi ani moru, ani stromom, kým neoznačíme otrokov nášho Boha pečaťou+ na ich čelách.“+  A počul som počet zapečatených: 144 000+ zo všetkých izraelských kmeňov.+  Z kmeňa Júda 12 000 zapečatených,z kmeňa Rúben 12 000,z kmeňa Gád 12 000,  z kmeňa Ašer 12 000,z kmeňa Naftali 12 000,z kmeňa Manašše+ 12 000,  z kmeňa Simeon 12 000,z kmeňa Lévi 12 000,z kmeňa Isachar 12 000,  z kmeňa Zebulún 12 000,z kmeňa Jozef 12 000a z kmeňa Benjamín 12 000 zapečatených.  Potom som uvidel veľký zástup, ktorý nemohol nikto spočítať, zo všetkých národov, kmeňov, rás a jazykov.+ Stáli pred trónom a pred Baránkom, oblečení do bieleho rúcha.+ V rukách mali palmové vetvy+ 10  a volali silným hlasom: „Za záchranu vďačíme svojmu Bohu, ktorý sedí na tróne,+ a Baránkovi.“+ 11  A všetci anjeli, ktorí stáli okolo trónu, starších+ a štyroch živých bytostí, padli pred trónom na kolená, uctievali Boha 12  a hovorili: „Amen! Požehnanie, sláva, múdrosť, vďakyvzdanie, česť, moc a sila patrí nášmu Bohu po celú večnosť.+ Amen.“ 13  Potom sa ma jeden zo starších opýtal: „Kto sú tí oblečení do bieleho rúcha+ a odkiaľ prišli?“ 14  Odpovedal som: „Môj pane, ty to vieš.“ A on mi povedal: „To sú tí, ktorí vychádzajú z veľkého súženia,+ vyprali si rúcha a vybielili ich v Baránkovej krvi.+ 15  Preto sú pred Božím trónom a dňom a nocou mu slúžia* v jeho chráme. A ten, ktorý sedí na tróne,+ rozprestrie nad nimi svoj stan.+ 16  Nebudú už hladní ani smädní a slnko ani horúčava ich nespáli,+ 17  lebo Baránok,+ ktorý stojí pri tróne,* ich bude pásť+ a povedie ich k prameňom vôd života.+ A Boh im zotrie každú slzu z očí.“+

Poznámky pod čiarou

Al. „preukazujú svätú službu“.
Al. „v strede trónu“.