Kniha žalmov 68:1–35

 • Nech sa Boží nepriatelia rozpŕchnu

  • Boh je otcom sirôt (5)

  • „Boh dáva osamelým domov“ (6)

  • Ženy zvestujú dobrú správu (11)

  • Ľudia ako dary (18)

  • „Jehova denne nosí naše bremená“ (19)

Dirigentovi. Dávidov žalm. Pieseň. 68  Nech Boh povstane, nech sa jeho nepriatelia rozpŕchnua tí, ktorí ho nenávidia, nech pred ním utečú.+   Rozožeň ich, ako sa rozháňa dym. Ako sa vosk topí pred žiarom ohňa,tak nech zlí zahynú pred Bohom.+   Ale spravodliví nech sa radujú,+nech jasajú pred Bohom,nech poskakujú od radosti.   Spievajte Bohu, chváľte jeho meno piesňou.*+ Spievajte tomu, ktorý prechádza púšťami.* Jeho meno je Jah!*+ Jasajte pred ním!   Boh je vo svojom svätom príbytku+otcom sirôt a ochrancom* vdov.+   Boh dáva osamelým domov,+oslobodzuje väzňov a dáva im blahobyt,+ale spurní* musia bývať vo vyprahnutej krajine.+   Bože, keď si šiel na čele* svojho ľudu,+keď si kráčal púšťou, (sela)   triasla sa zem.+ Pred Bohom sa z neba spustil dážď,*chvel sa i Sinaj pred tvárou Boha, Boha Izraela.+   Zoslal si výdatný lejak, Bože,svojmu zmorenému ľudu* si vlial nové sily. 10  Bývali v tvojom stanovom tábore.+ Bože, vo svojej dobrote si sa postaral o chudobných. 11  Jehova dáva príkaz. Veľký zástup žien zvestuje dobrú správu.+ 12  Králi a ich vojská sa dali na útek,+ utekajú! Aj žena, ktorá zostala doma, sa bude tešiť z koristi.+ 13  Hoci ste museli ležať medzi táborovými ohňami,*dostanete holubicu so striebornými krídlami,s pierkami z rýdzeho* zlata. 14  Keď Všemohúci rozohnal kráľov tej krajiny,+na Calmóne snežilo.* 15  Vrch Bášan+ je Boží* vrch,vrch Bášan je vrch strmých štítov. 16  Prečo sa vy, strmé štíty, pozeráte so závisťouna vrch, ktorý si Boh vybral* za svoj príbytok?+ Jehova tam bude bývať navždy.+ 17  Božích bojových vozov sú desaťtisíce, tisíce tisícov;+ Jehova prišiel zo Sinaja na sväté miesto.+ 18  Vystúpil si do výšin+a odviedol si zajatcov,vzal si ľudí ako dary,*+dokonca aj nepoddajných,+ aby si medzi nimi prebýval, Jah, Bože. 19  Nech je chválený Jehova, ktorý denne nosí naše bremená,+pravý Boh našej záchrany. (sela) 20  Pravý Boh nás zachraňuje,+Zvrchovaný Pán Jehova vyslobodzuje zo smrti.+ 21  Boh rozdrví hlavu svojich nepriateľov,temeno všetkých, ktorí zotrvávajú* v hriechoch.+ 22  Jehova povedal: „Z Bášanu+ ich privediem späť,privediem ich späť z hlbín mora, 23  aby sa tvoja noha zmáčala v krvi nepriateľov,+aby ju chlípal jazyk tvojich psov.“ 24  Vidia tvoje sprievody, Bože,sprievody môjho Boha, môjho Kráľa, na sväté miesto.+ 25  Vpredu kráčajú speváci, za nimi hráči na lýrach*+a uprostred mladé ženy hrajúce na tamburínach.+ 26  Chváľte Boha vo veľkom zhromaždení,*chváľte Jehovu, vy, ktorí vďačíte za život Prameňu Izraela.+ 27  Je tam Benjamín,+ ten najmladší, ktorý ich podmaňuje,kniežatá Júdu so svojím hlučným zástupom,kniežatá Zebulúna a kniežatá Naftaliho. 28  Tvoj Boh ti prikázal, aby si bol silný. Ukáž svoju silu, Bože, ty, ktorý si konal v náš prospech.+ 29  Králi ti budú nosiť dary,+prinesú ich pre tvoj chrám v Jeruzaleme.+ 30  Pokarhaj divé zvieratá v tŕstí,stádo býkov+ s teľatami,aby sa národy poklonili a priniesli striebro.* Ale ty rozprášiš národy, ktoré milujú vojnu. 31  Z Egypta príde bronzový tovar,*+Kúš sa poponáhľa priniesť dary Bohu. 32  Kráľovstvá zeme, spievajte Bohu,+spievajte na chválu* Jehovovi, (sela) 33  tomu, ktorý odpradávna jazdí v nebeských výškach.+ Počúvajte! Buráca svojím hlasom, svojím mocným hlasom. 34  Uznajte Božiu moc.+ Jeho vznešenosť je nad Izraeloma jeho sila je v oblakoch. 35  Boh vzbudzuje bázeň, keď vychádza zo svojej* veľkolepej svätyne.+ Je Bohom Izraela,on dáva svojmu ľudu silu a moc.+ Chváľte Boha!

Poznámky pod čiarou

Al. „hrajte jeho menu“.
Al. možno „sa nesie na oblakoch“.
„Jah“ je skrátený tvar mena Jehova.
Dosl. „sudcom“.
Al. „tvrdohlaví“.
Dosl. „vyšiel pred“.
Dosl. „nebo kvapkalo“.
Dosl. „dedičstvu“.
Al. možno „medzi ohradami pre ovce“.
Al. „žltozeleného“.
Al. „bolo to, akoby na Calmóne snežilo“.
Al. „majestátny“.
Al. „po ktorom Boh zatúžil“.
Al. „dary v podobe ľudí“.
Al. „chodia“.
Al. „na strunových nástrojoch“.
Al. „zbore“.
Al. možno „a šliapali po striebre“.
Al. možno „prídu vyslanci“.
Al. „hrajte“.
Dosl. „z tvojej“.