Ja ku birimwo

Ja ku rutonde rw'ibirimwo rwa kabiri

Ja ku rutonde rw’ibirimwo

Ivyabona vya Yehova

Ikirundi

Umunara w’Inderetsi  |  No 3 2017

Intangamarara

Intangamarara

UVYIBAZAKO IKI?

Inkuru dusanga mu gitabu c’Ivyahishuwe ivuga ivyerekeye abagendera kw’ifarasi zine, ni imwe mu nkuru zo muri ico gitabu zizwi cane. Bamwe irabatera ubwoba, abandi na bo igatuma bipfuza kumenya ivyayo. Raba ico Bibiliya ivuga ku binjanye n’inkuru nk’izo zivuga ivy’ubuhanuzi:

“Hahiriwe uwusoma n’ijwi ryumvikana be n’abumva amajambo y’ubu buhanuzi.”​Ivyahishuwe 1:3.

Uwu Munara w’Inderetsi urasigura ingene iyo nkuru y’abagendera kw’ifarasi zine ishobora gutuma tugira icizigiro.