BE MASO! Ruheshi 2015 | Ibintu 5 wokora ngo ugire amagara meza

Ivyo ukora vyotuma indwara zitagukarira canke ntizinagufate.

IKIGANIRO GIHUYE N’IBIRI KU GIPFUKISHO

Ivyo wokora ngo ugire amagara meza

Raba ibintu bitanu wokora kugira urushirize kugira amagara meza.

ICOFASHA UMURYANGO

Ivyobafasha kwumira ku ndagano

Woba ubona ko indagano z’ukwabirana ari ikintu kikubuza umwidegemvyo, canke ubona ko ari ikintu kirinda umubano, nka kurya inanga igumya ubwato?

KAHISE KATWIGISHA IKI?

Galilée

Mu 1992, Pāpa Yohani Paulo wa kabiri yaravuze ikintu gitangaje kijanye n’ivyo Ekleziya yakoreye Galilée.

TWISUNZE BIBILIYA

Kurenga ibigo

Kurenga ibigo vyoba bituma umubano usambuka?

Ifi ihingura umusenyi

Iyo fi irakora igikorwa kidasanzwe kigira ico kimariye ibinyabuzima vyo mu mazi.

UDUKURU TW’IRYA N’INO

Uko vyifashe mu bidukikije

Amakuru aheruka gutangwa yatumye havyuka iki kibazo: “Kubera iki abantu badashobora guhagarika ukwonona ibidukikije?”