Gushikira ivyo urondera

Hitamwo ururimi

Ja ku rutonde rw'ibirimwo rwa kabiri

Ja ku rutonde rw’ibirimwo

Ja ku birimwo

Ivyabona vya Yehova

Ikirundi

BE MASO! RUHESHI 2015

Ibintu 5 wokora ngo ugire amagara meza

Ivyo ukora vyotuma indwara zitagukarira canke ntizinagufate.

Ivyo wokora ngo ugire amagara meza

Raba ibintu bitanu wokora kugira urushirize kugira amagara meza.

Ivyobafasha kwumira ku ndagano

Woba ubona ko indagano z’ukwabirana ari ikintu kikubuza umwidegemvyo, canke ubona ko ari ikintu kirinda umubano, nka kurya inanga igumya ubwato?

Galilée

Mu 1992, Pāpa Yohani Paulo wa kabiri yaravuze ikintu gitangaje kijanye n’ivyo Ekleziya yakoreye Galilée.

Kurenga ibigo

Kurenga ibigo vyoba bituma umubano usambuka?

Ifi ihingura umusenyi

Iyo fi irakora igikorwa kidasanzwe kigira ico kimariye ibinyabuzima vyo mu mazi.

Uko vyifashe mu bidukikije

Amakuru aheruka gutangwa yatumye havyuka iki kibazo: “Kubera iki abantu badashobora guhagarika ukwonona ibidukikije?”