Ja ku birimwo

Ja ku rutonde rw’ibirimwo

Ivyabona vya Yehova

Hitamwo ururimi Ikirundi

 UDUKURU TW’IRYA N’INO

Uko vyifashe mu bidukikije

Uko vyifashe mu bidukikije

Naho isi ituronsa akayaga keza, ibifungurwa vyiza n’amazi meza, abantu baguma barushiriza kwonona ibidukikije. Abahinga bariko bararondera hasi hejuru ingene botorera umuti iyo ngorane.

Muri Ostraliya

Abahinga bavuga ko munsi y’amabahari hari amazi arimwo umunyu muke angana n’amalitiro nk’amamiliyaridi imiliyoni amajana atanu. Umuhinga Vincent Post wo kuri kaminuza yitwa Flinders y’i Adélaïde avuga yuko kera “amazi y’amabahari yari epfo cane kuruta uko biri ubu,” kandi ko inkengera zari kure. Ico gihe amazi y’imvura “yarinjira agashika mu bibanza vyo mu kuzimu, hejuru yavyo hakaba hasigaye hari amabahari.” Abahinga babona yuko ayo mazi ari mu kuzimu, igihe kimwe azofasha abantu barenga imiliyoni 700 bafise ingorane yo kuronka amazi meza.

Mu bugaragwa bwa Sahara

Ica kabiri c’ibikoko vyigeze kuba biba muri Sahara vyarazimanganye. Ibitazimanganye usanga biba mu gace gatoyi rwose ugereranije n’ingene aho vyaba kera hangana. Zimwe mu mvo zabiteye ni umutekano muke urangwa muri ako karere be n’ukuba babihiga cane. Naho mu bugaragwa haba amoko atandukanye y’ibinyabuzima nk’uko biri no mu mashamba, abashakashatsi bavuga yuko “abahinga batitaho cane ibinyabuzima vyo mu bugaragwa kubera ko ata buryo bukwiye baronswa.” Bica bituma abakingira ibidukikije bibagora gucungera ibinyabuzima vyo mu bugaragwa bigeramiwe.

Kw’isi yose

Ibiharuro bigereranya ko umuntu 1 mu bantu 8 bapfuye mu 2012 bivuye ku gutosekara kw’ikirere. Ishirahamwe mpuzamakungu ryitaho amagara y’abantu rivuga ko “ugutosekara kw’ikirere ari co kintu ca mbere co mu bidukikije kibangamiye amagara y’abantu.”