Ja ku birimwo

Ja ku rutonde rw'ibirimwo rwa kabiri

Ja ku rutonde rw’ibirimwo

Ivyabona vya Yehova

Ikirundi

BE MASO! RUSAMA 2015

Inkuru nziza ku bakene n’abatagira uburaro

Bibiliya ntiyerekana gusa icofasha abakene n’abatagira uburaro, iravuga n’ivyerekeye igihe ubukene n’ukutagira uburaro bizokurwaho.

WATCHING THE WORLD

Uko vyifashe muri Aziya

Ni ingorane izihe zihanze ibihugu vyo muri Aziya mu bijanye n’indero be n’ugukingira abanyagihugu bavyo? Impanuro zo muri Bibiliya zoba zishobora kubafasha?

COVER SUBJECT

Inkuru nziza ku bakene n’abatagira uburaro

Impanuro nziza Bibiliya itanga zirashobora gutuma utora akoyoko mu vy’ubutunzi, ukanamererwa neza mu mutima.

HELP FOR THE FAMILY

Niwigishe umwana kugamburuka

Woba wama ugwa inzura n’umwana wawe adashaka kukwumvira, kandi kenshi akaba ari we atsinda? Raba ibintu bitanu vyogufasha.

“Imana iriko iradufasha gusubirana”

Batatu mu bagizwe imbohe mu 2004 mu gitero cabaye kw’ishure ry’i Beslan, baratwiganira ivyabafashije kwibagira amabi bahaboneye.

PORTRAITS FROM THE PAST

Al-Khwarizmi

Uwo Mwarabu wo mu kinjana c’umunani ni we bivugwa ko yatanguje “uburyo bwo gukora ibiharuro buhambaye gusumba ubundi bwose bumaze kwiyumvirwa.”

THE BIBLE'S VIEWPOINT

Ubugizi bwa nabi

Imana ibona gute abantu b’inkazi? Boba bashobora guhinduka?

WAS IT DESIGNED?

Umuco w’agakoko kitwa calmar ko muri Hawayi

Ako gakoko karihingurira umuco, mugabo ntikabigira kugira kabone canke kabonwe.

Ibindi usanga kuri internet

Ingene tugira amakoraniro ajanye no gusenga

Niwirabire ingene amakoraniro yacu agirwa.

Nusabe neza kandi uvuge urakoze

Kalebu arabona ko gusaba neza no kuvuga urakoze bituma ibintu bigenda neza.