Niatrika fahoriana nisesisesy i Joba, ilay mpanompon’i Jehovah fahiny. Miatrika fahoriana mitovy amin’izany koa ny mpanompon’i Jehovah ankehitriny, anisan’izany ny fianakavian’i Andriamahery. Jereo ato hoe inona no nanampy azy ireo hanana fanantenana foana.