NY TILIKAMBO FIAMBENANA Oktobra 2015 | Mahasoa ve ny Mivavaka?

Manamaivamaivana fotsiny ve ny mivavaka?

MATOAN-DAHATSORATRA

Nahoana ny Olona no Mivavaka?

Mety ho gaga ianao raha mahafantatra hoe inona no angatahin’ny olona rehefa mivavaka.

MATOAN-DAHATSORATRA

Misy Mihaino ve ny Vavaka Ataontsika?

Misy zavatra roa tokony ho fantatrao raha tianao hohenoina ny vavaka ataonao.

MATOAN-DAHATSORATRA

Nahoana Isika no Asain’Andriamanitra Mivavaka?

Misy soa be dia be azontsika rehefa mivavaka isika.

MATOAN-DAHATSORATRA

Tena Manampy Anao ve ny Vavaka?

Inona ny soa ho azonao raha zatra mivavaka ianao?

Fantatrao Ve?

Inona no tsy maintsy nataon’i Heroda rehefa nanorina ny tempolin’i Jerosalema izy? Nahoana ny apostoly Paoly no noheverin’ny mponina tao Malta fa mpamono olona?

MANOVA OLONA NY BAIBOLY

Afaka Manampy Olona Aho na dia Jamba Aza

Nijaly be i Julio Corio noho ny loza nanjo azy, ka lasa nieritreritra izy hoe tsy niraharaha azy Andriamanitra. Nanampy azy hiova hevitra anefa ny Eksodosy 3:7.

Azo Atao Ihany ve ny Mahafantatra An’Andriamanitra?

Tsy takatry ny saintsika ny zavatra sasany momba an’Andriamanitra. Raha misaintsaina azy ireny anefa isika, dia vao mainka hahafantatra azy bebe kokoa.

TORO LALANA FAHINY FA MBOLA MANDAITRA ANKEHITRINY

Miezaha Hamela Heloka

Tokony hohamaivanintsika ve na tsy horaharahaintsika ny zavatra nataon’ilay olona tamintsika, izay isika vao ho afaka hamela azy?

Valin’ireo Fanontaniana Ara-baiboly

Iza no afaka manafoana ny fahantrana?

Zavatra Hafa ato Amin'ny Internet

Ahoana no Fiheveran’ny Baiboly ny Halloween?

Tsy mampaninona ve ny mankalaza ny Halloween?