NY TILIKAMBO FIAMBENANA—FIANARANA Septambra 2015

Ho hitanao ao ny lahatsoratra hianarana manomboka ny 26 Oktobra ka hatramin’ny 29 Novambra 2015.

Miezaka ho Matotra toa An’i Kristy ve Ianao?

Afaka ny hihamatotra foana isika na firy taona na firy taona no efa nanompoantsika an’i Jehovah.

Mandrisika Anao Hanao ny Tsara ve ny Feon’ny Fieritreretanao?

Afaka manampy anao hahay hanapa-kevitra eo amin’ny resaka fitsaboana sy fialam-boly ary fanompoana ny feon’ny fieritreretanao.

“Aoka Ianareo ho Mafy Orina ao Amin’ny Finoana”

Inona no azontsika ianarana momba ny finoana avy amin’izay nitranga tamin’i Petera tamin’izy nandeha teo ambony rano?

Inona no Manaporofo fa Tia Antsika i Jehovah?

Sarotra aminao ve ny mino hoe tena tia anao i Jehovah?

Inona no Hataontsika Raha Tia An’i Jehovah Isika?

Tsy ao am-po fotsiny ny fitiavana an’Andriamanitra.

TANTARAM-PIAINANA

Sambatra Aho fa Notahin’i Jehovah

Vakio ao ny tantaran’i Melita Jaracz. Nanompo manontolo andro nandritra ny 50 taona mahery izy, niaraka tamin’i Ted Jaracz vadiny, izay anisan’ny Filan-kevi-pitantanana.