עבור לתוכן

עבור לתוכן העניינים

ספר שמואל ב’‏

פרקים

תוכן בראשי פרקים

 • א

  • דוד שומע על מותו של שאול ‏(‏1–16‏)‏

  • קינת דוד על שאול ויהונתן ‏(‏17–27‏)‏

 • ב

  • דוד מולך על יהודה ‏(‏1–7‏)‏

  • איש־בושת מולך על ישראל ‏(‏8–11‏)‏

  • מלחמה בין בית דוד ובין בית שאול ‏(‏12–32‏)‏

 • ג

  • בית דוד הולך ומתחזק ‏(‏1‏)‏

  • בניו של דוד ‏(‏2–5‏)‏

  • אבנר עורק לשורות דוד ‏(‏6–21‏)‏

  • יואב הורג את אבנר ‏(‏22–30‏)‏

  • דוד מתאבל על אבנר ‏(‏31–39‏)‏

 • ד

  • ההתנקשות באיש־בושת ‏(‏1–8‏)‏

  • דוד מצווה להרוג את המתנקשים ‏(‏9–12‏)‏

 • ה

  • דוד מומלך על כל ישראל ‏(‏1–5‏)‏

  • דוד כובש את ירושלים ‏(‏6–16‏)‏

   • ציון,‏ עיר דוד ‏(‏7‏)‏

  • דוד מביס את הפלשתים ‏(‏17–25‏)‏

 • ו

  • ארון הברית מובא לירושלים ‏(‏1–23‏)‏

   • עוזה אוחז בארון הברית ומומת ‏(‏6–8‏)‏

   • מיכל בזה לדוד ‏(‏16‏,‏ 20–23‏)‏

 • ז

  • דוד לא יבנה את בית המקדש ‏(‏1–7‏)‏

  • ברית עם דוד למלכות ‏(‏8–17‏)‏

  • תפילת ההודיה של דוד ‏(‏18–29‏)‏

 • ח

  • ניצחונות דוד ‏(‏1–14‏)‏

  • אנשי מנהלו של דוד ‏(‏15–18‏)‏

 • ט

  • חסדו של דוד כלפי מפיבושת ‏(‏1–13‏)‏

 • י

  • הניצחונות על בני עמון וארם ‏(‏1–19‏)‏

 • יא

  • דוד נואף עם בת־שבע ‏(‏1–13‏)‏

  • דוד מביא למותו של אוריה ‏(‏14–25‏)‏

  • דוד לוקח את בת־שבע לאישה ‏(‏26,‏ 27‏)‏

 • יב

  • נתן מוכיח את דוד ‏(‏1–15א‏)‏

  • מות בנה של בת־שבע ‏(‏15ב–23‏)‏

  • בת־שבע יולדת את שלמה ‏(‏24,‏ 25‏)‏

  • כיבוש העיר רבה של בני עמון ‏(‏26–31‏)‏

 • יג

  • אמנון אונס את תמר ‏(‏1–22‏)‏

  • אבשלום הורג את אמנון ‏(‏23–33‏)‏

  • אבשלום נמלט אל גשור ‏(‏34–39‏)‏

 • יד

  • יואב והאישה התקועית ‏(‏1–17‏)‏

  • דוד מגלה את מזימתו של יואב ‏(‏18–20‏)‏

  • אבשלום מורשה לחזור ‏(‏21–33‏)‏

 • טו

  • הקשר והמרד של אבשלום ‏(‏1–12‏)‏

  • דוד נמלט מירושלים ‏(‏13–30‏)‏

  • אחיתופל חובר לאבשלום ‏(‏31‏)‏

  • חושי נשלח להפר את עצת אחיתופל ‏(‏32–37‏)‏

 • טז

  • ציבא משמיץ את מפיבושת ‏(‏1–4‏)‏

  • שמעי מקלל את דוד ‏(‏5–14‏)‏

  • אבשלום מקבל את חושי ‏(‏15–19‏)‏

  • עצת אחיתופל ‏(‏20–23‏)‏

 • יז

  • חושי מסכל את עצת אחיתופל ‏(‏1–14‏)‏

  • דוד מוזהר;‏ נמלט מאבשלום ‏(‏15–29‏)‏

   • ברזילי ואחרים דואגים לצורכי המלך ‏(‏27–29‏)‏

 • יח

  • תבוסתו ומותו של אבשלום ‏(‏1–18‏)‏

  • דוד שומע על מות אבשלום ‏(‏19–33‏)‏

 • יט

  • דוד מתאבל על אבשלום ‏(‏1–4‏)‏

  • יואב גוער בדוד ‏(‏5–8א‏)‏

  • דוד חוזר לירושלים ‏(‏8ב–15‏)‏

  • שמעי מבקש מחילה ‏(‏16–23‏)‏

  • חפותו של מפיבושת מתבררת ‏(‏24–30‏)‏

  • ברזילי זוכה לכבוד ‏(‏31–40‏)‏

  • מחלוקת בין השבטים ‏(‏41–43‏)‏

 • כ

  • מרדו של שבע;‏ יואב הורג את עמשא ‏(‏1–13‏)‏

  • המרדף אחר שבע;‏ ראשו נכרת ‏(‏14–22‏)‏

  • אנשי מנהלו של דוד ‏(‏23–26‏)‏

 • כא

  • נקמת הגבעונים בבית שאול ‏(‏1–14‏)‏

  • מלחמות נגד הפלשתים ‏(‏15–22‏)‏

 • כב

  • דוד מהלל את אלוהים על ישועותיו ‏(‏1–51‏)‏

   • ‏”יהוה סלעי” ‏(‏2‏)‏

   • יהוה נאמן לנאמנים ‏(‏26‏)‏

 • כג

  • דבריו האחרונים של דוד ‏(‏1–7‏)‏

  • מעשי הגבורה של גיבורי דוד ‏(‏8–39‏)‏

 • כד

  • חטא מפקד העם של דוד ‏(‏1–14‏)‏

  • מגפה הורגת 000,‏70 איש ‏(‏15–17‏)‏

  • דוד בונה מזבח ‏(‏18–25‏)‏

   • דוד מסרב להקריב עולות חינם ‏(‏24‏)‏