مراجعه به متن

چرا خدا برخی از دعاها را مستجاب نمی‌کند؟‏

چرا خدا برخی از دعاها را مستجاب نمی‌کند؟‏

پاسخ کتاب مقدّس

 خدا برخی از دعاها را مستجاب نمی‌کند.‏ در ادامه به بررسی دو دلیل می‌پردازیم که چرا خدا دعایی را نادیده می‌گیرد.‏

۱)‏ دعایی که برخلاف خواست خداست

 خدا دعاهایی را که برخلاف خواستش یعنی معیارهای او در کتاب مقدّس باشد،‏ مستجاب نخواهد کرد.‏ (‏۱یوحنا ۵:‏۱۴‏)‏ برای مثال،‏ کتاب مقدّس از ما می‌خواهد که از طمع دوری جوییم.‏ قمار خصوصیت طمع‌کاری را در شخص به وجود می‌آورد.‏ (‏۱قُرِنتیان ۶:‏۹،‏ ۱۰‏)‏ از این رو،‏ اگر کسی برای بردن جایزهٔ بلیط بخت‌آزمایی دعا کند،‏ خدا این دعا را مستجاب نخواهد کرد.‏ پس نمی‌توان گفت که خدا هر آرزو و خواسته‌ای را برآورده خواهد ساخت؛‏ چون در این صورت شاید به ضررمان تمام می‌شد.‏ برای نمونه،‏ اگر کسی ما را آه و نفرین می‌کرد،‏ ممکن بود موجب ترس و هراس ما شود.‏ به‌راستی این مایهٔ خوشحالیست که خدا چنین دعاهایی را نادیده می‌گیرد.‏—‏یعقوب ۴:‏۳‏.‏

۲)‏ دعای کسانی که از خدا نافرمانی می‌کنند

 خدا به دعای کسانی که عمداً از او نافرمانی می‌کنند،‏ گوش نمی‌دهد.‏ برای نمونه،‏ خدا خطاب به کسانی که ادعای خدمت به او را می‌کردند،‏ اما مطیع او نبودند،‏ چنین گفت:‏ «حتی اگر دعای بسیار کنید،‏ نخواهم شنید؛‏ زیرا دستان شما مملو از خون است.‏» (‏اِشَعْیا ۱:‏۱۵‏)‏ اما اگر آنان توبه می‌کردند و از گناهان خود دست می‌کشیدند،‏ خدا به دعاهایشان گوش می‌داد.‏—‏اِشَعْیا ۱:‏۱۸‏.‏