مراجعه به متن

مراجعه به فهرست مطالب

پاسخ کتاب مقدّس را بشنوید

پاسخ کتاب مقدّس را بشنوید

آیا خدا به هر دعایی گوش می‌دهد؟‏

به نظر شما خدا به دعای چه کسانی گوش می‌دهد؟‏

  • همهٔ انسان‌ها

  • برخی انسان‌ها

  • هیچ کس

پاسخ کتاب مقدّس چیست؟‏

‏«خداوند نزدیک است به همهٔ آنان .‏ .‏ .‏ که او را صادقانه می‌خوانند.‏»—‏مزمور ۱۴۵:‏۱۸‏.‏

چه نکات دیگری را می‌توانیم از کتاب مقدّس بیاموزیم؟‏

  • خدا به دعای افرادی که از او نافرمانی می‌کنند گوش نمی‌دهد.‏ (‏اِشَعْیا ۱:‏۱۵‏)‏ با این حال،‏ او به چنین افرادی فرصت می‌دهد تا راه‌هایشان را تغییر دهند و خود را اصلاح کنند.‏—‏اِشَعْیا ۱:‏۱۸‏.‏

  • خدا دعاهایی را می‌شنود که با خواست او که در کتاب مقدّس آمده است هماهنگ باشند.‏—‏۱یوحنا ۵:‏۱۴‏.‏

آیا باید هنگام دعا در وضع یا حالتی مشخص قرار بگیریم؟‏

برخی از مردم معتقدند که هنگام دعا باید زانو بزنند،‏ سر خود را پایین آورند یا دست‌هایشان را کنار هم نگاه دارند.‏ نظر شما چیست؟‏

پاسخ کتاب مقدّس چیست؟‏

خدا از ما نمی‌خواهد که هنگام دعا در وضع یا حالتی مشخص باشیم.‏ طبق کتاب مقدّس خدا به دعای کسانی که در حالت ‹نشسته› یا ‹ایستاده› بوده‌اند و کسانی که ‹زانو زده› یا ‹سجده› کرده بودند گوش داده است.‏—‏۱تواریخ ۱۷:‏۱۶؛‏ ۲تواریخ ۳۰:‏۲۷؛‏ عِزرا ۱۰:‏۱؛‏ اعمال ۹:‏۴۰‏.‏

چه نکات دیگری را می‌توانیم از کتاب مقدّس بیاموزیم؟‏