اول قُرِنتیان ۶‏:‏۱‏-‏۲۰

  • هم‌ایمانان همدیگر را به دادگاه می‌کشند ‏(‏۱-‏۸‏)‏

  • کسانی که از برکت‌های پادشاهی خدا بهره‌مند نخواهند شد ‏(‏۹-‏۱۱‏)‏

  • استفاده از بدنمان برای تمجید خدا ‏(‏۱۲-‏۲۰‏)‏

    • ‏«از اعمال نامشروع جنسی فرار کنید!‏» ‏(‏۱۸‏)‏

۶  چرا وقتی از همدیگر شکایتی دارید،‏ به خودتان جرأت می‌دهید که به دادگاه پیش بی‌ایمانان بروید؟‏ آیا به جای آن نباید پیش مقدّسان بروید؟‏ ۲  آیا نمی‌دانید که مقدّسان روزی دنیا را داوری خواهند کرد؟‏ پس اگر قرار است که شما دنیا را داوری کنید،‏ آیا قادر نیستید مسائل خیلی جزئی را حل و فصل کنید؟‏ ۳  آیا نمی‌دانید که ما فرشتگان را هم داوری خواهیم کرد؟‏ پس چرا نتوانیم مشکلات روزمره* را حل و فصل کنیم؟‏ ۴  وقتی چنین مشکلاتی برایتان پیش بیاید،‏ آیا درست است که برای حل آن‌ها پیش کسانی بروید که مورد اعتماد جماعت نیستند؟‏ ۵  این چیزها را می‌گویم تا خجالت بکشید.‏ آیا بین شما حتی یک شخص دانا هم نیست که بتواند به اختلافات هم‌ایمانانش* رسیدگی کند؟‏ ۶  به جای این کار،‏ شما که هم‌ایمان* هستید علیه همدیگر به دادگاه شکایت می‌کنید و می‌گذارید که بی‌ایمانان به اختلافتان رسیدگی کنند!‏ ۷  در واقع،‏ وقتی همدیگر را به دادگاه می‌کشید،‏ این خودش شکست بزرگی برای شماست.‏ آیا بهتر نیست بی‌عدالتی را تحمّل کنید؟‏ آیا بهتر نیست ضرر و زیان ببینید؟‏ ۸  اما به جای این که از حقتان بگذرید،‏ حق هم‌ایمانانتان* را پایمال می‌کنید و سرشان کلاه می‌گذارید!‏ ۹  مگر نمی‌دانید که بدکاران از برکت‌های پادشاهی خدا بهره‌مند نمی‌شوند؟‏* خودتان را فریب ندهید!‏ کسانی که مرتکب اعمال نامشروع جنسی* می‌شوند،‏ بت‌پرستان،‏ زناکاران،‏* همجنس‌بازان،‏* ۱۰  دزدان،‏ طمعکاران،‏ میگساران،‏ ناسزاگویان* و کلاهبرداران از برکت‌های پادشاهی خدا بهره‌مند نخواهند شد!‏* ۱۱  با این حال،‏ بعضی از شما در گذشته این کارها را می‌کردید،‏ ولی حالا شسته و پاک و مقدّس شده‌اید؛‏ شما به نام سَرورمان عیسی مسیح و از طریق روح خدایمان درستکار شمرده شده‌اید.‏ ۱۲  من اجازه دارم هر کاری را انجام بدهم،‏ ولی همهٔ این کارها مفید نیستند.‏ بله،‏ همه چیز برای من مجاز است،‏ ولی نمی‌گذارم چیزی مرا تحت کنترل خودش بگیرد.‏ ۱۳  برای مثال،‏ غذا برای شکم است و شکم برای غذا.‏ اما خدا پایانی برای هر دو گذاشته است!‏ همچنین،‏ بدن برای اعمال نامشروع جنسی* ساخته نشده،‏ بلکه باید از آن در راه خدمت به سَرور استفاده کرد؛‏ و سَرور هم به نیازهای بدن رسیدگی می‌کند.‏ ۱۴  خدا با همان قدرتی که سَرورمان عیسی را بعد از مرگ زنده کرد،‏ ما را هم بعد از مرگ زنده خواهد کرد.‏ ۱۵  آیا نمی‌دانید که بدن‌های شما در واقع اعضای بدن مسیح هستند؟‏ پس،‏ آیا درست است که اعضای بدن مسیح را بردارم و به بدن یک فاحشه پیوند بزنم؟‏ به هیچ وجه!‏ ۱۶  مگر نمی‌دانید که اگر مردی با فاحشه‌ای رابطهٔ جنسی داشته باشد،‏ هر دو یکی* می‌شوند؟‏ چون به گفتهٔ خدا «آن دو یک تن خواهند شد.‏» ۱۷  اما هر کسی که به سَرورمان بپیوندد،‏ از نظر فکری* با او یکی می‌شود.‏ ۱۸  از اعمال نامشروع جنسی* فرار کنید!‏ هر گناه دیگری که انسان مرتکب شود،‏ مثل این گناه روی بدن او تأثیر نمی‌گذارد،‏* ولی کسی که به اعمال نامشروع جنسی دست بزند،‏ به بدن خودش صدمه می‌زند.‏* ۱۹  آیا نمی‌دانید بدنی که خدا به شما داده،‏ معبدِ روح‌القدس است؟‏ آیا نمی‌دانید که روح‌القدس در وجود شماست؟‏ پس بدن شما مال خودتان نیست،‏ ۲۰  چون خدا شما را به قیمتی گران خریده است.‏ بنابراین،‏ از بدنتان طوری استفاده کنید که باعث تمجید و ستایش خدا شود!‏

پاورقی‌ها

یا:‏ «این زندگی.‏»‏
تحت‌اللفظی:‏ «برادرانش.‏»‏
تحت‌اللفظی:‏ «برادر.‏»‏
تحت‌اللفظی:‏ «برادرانتان.‏»‏
منظور مردان همجنس‌باز است،‏ چه فاعل چه مفعول.‏
منظور افراد متأهلی است که به همسرشان خیانت می‌کنند.‏
رجوع به واژه‌نامه:‏ «اعمال نامشروع جنسی.‏»‏
یا:‏ «پادشاهی خدا را به ارث نمی‌برند.‏»‏
یا:‏ «افراد بددهان؛‏ افراد تهمت‌زن.‏»‏
یا:‏ «پادشاهی خدا را به ارث نخواهند برد.‏»‏
رجوع به واژه‌نامه:‏ «اعمال نامشروع جنسی.‏»‏
تحت‌اللفظی:‏ «یک بدن.‏»‏
یا:‏ «از نظر روحی.‏» رجوع به واژه‌نامه:‏ «روح.‏»‏
رجوع به واژه‌نامه:‏ «اعمال نامشروع جنسی.‏»‏
یا:‏ «خارج از بدن اوست.‏»‏
یا:‏ «نسبت به بدن خودش گناه می‌کند.‏»‏