به متن بروید

به منوی ثانوی بروید

شاهدان یَهُوَه

فارسی

پرستش و اعتقادات

دین و مذهب

چگونه می‌توان دین حقیقی را یافت؟‏

دین حقیقی را نمی‌توان صرفاً از روی احساس یافت

دعا

آیا خدا از طریق دعا به ما یاری می‌رساند؟‏

آیا خدا واقعاً به مشکلات ما توجه دارد؟‏

آیا خدا دعاهای مرا مستجاب می‌کند؟‏

اگر بخواهید خدا دعاهای شما را بشنود،‏ باید به نکاتی که در این مقاله آمده است توجه کنید.‏

در مورد چه چیزهایی می‌توان دعا کرد؟‏

چرا خدا به مشکلات و نگرانی‌های ما توجه دارد؟‏

چرا باید به نام عیسی دعا کرد؟‏

دعا کردن به نام عیسی چگونه موجب می‌شود خدا را جلال دهیم و برای او حرمت قائل شویم؟‏

آیا دعا به قِدّیسان بجاست؟‏

مطابق با تعلیم کتاب مقدّس به چه کسی باید دعا کرد؟‏

چرا خدا برخی از دعاها را مستجاب نمی‌کند؟‏

در این مقاله ببینید که خدا چه دعاهایی را مستجاب نمی‌کند و دعای چه کسانی را نادیده می‌گیرد.‏

آیین مذهبی

آیا می‌توان از مجسمه یا تمثال در پرستش استفاده کرد؟‏

آیا این موضوع برای خدا اهمیت دارد؟‏