مراجعه به متن

پرستش و اعتقادات

دین و مذهب

روحانیت چیست؟‏ آیا بدون دین می‌توان شخصی روحانی بود؟‏

سه روشی که می‌توان شخصی روحانی بود و چهار برداشت اشتباه در مورد آن.‏

آیا هر دینی ما را به خدای حقیقی می‌رساند؟‏

در کتاب مقدّس دو عامل برجسته شده است که پاسخ این پرسش را روشن می‌کند.‏

آیا حتماً باید به دین یا مذهب خاصّی تعلق داشته باشیم؟‏

آیا کسی می‌تواند تنهایی خدا را بپرستد،‏ نه به صورت گروهی؟‏

چرا این همه شاخه‌های مختلف مسیحیت وجود دارد؟‏

آیا خواست عیسی یعنی پایه‌گزار دین مسیحیت این بود که این همه شاخه‌های مسیحیت وجود داشته باشد؟‏

چگونه می‌توان دین حقیقی را یافت؟‏

دین حقیقی را نمی‌توان صرفاً از روی احساس یافت

مقدّس بودن به چه مفهوم است؟‏

آیا انسانی ناکامل،‏ مثل ما می‌تواند مقدّس باشد؟‏

دعا

آیا خدا از طریق دعا به ما یاری می‌رساند؟‏

آیا خدا واقعاً به مشکلات ما توجه دارد؟‏

آیا خدا دعاهای مرا مستجاب می‌کند؟‏

اگر بخواهید خدا دعاهای شما را بشنود،‏ باید به نکاتی که در این مقاله آمده است توجه کنید.‏

چطور باید دعا کرد—‏آیا دعای سَرور بهترین روش است؟‏

آیا تنها «دعای پدر ما» مورد قبول خدا است؟‏

در مورد چه چیزهایی می‌توان دعا کرد؟‏

چرا خدا به مشکلات و نگرانی‌های ما توجه دارد؟‏

چرا باید به نام عیسی دعا کرد؟‏

دعا کردن به نام عیسی چگونه موجب می‌شود خدا را جلال دهیم و برای او حرمت قائل شویم؟‏

آیا دعا به قِدّیسان بجاست؟‏

مطابق با تعلیم کتاب مقدّس به چه کسی باید دعا کرد؟‏

چرا خدا برخی از دعاها را مستجاب نمی‌کند؟‏

در این مقاله ببینید که خدا چه دعاهایی را مستجاب نمی‌کند و دعای چه کسانی را نادیده می‌گیرد.‏

نجات

آیا اعتقاد به عیسی برای نجات کافی است؟‏

چطور ممکن است که کتاب مقدّس برخی از کسانی را که به عیسی اعتقاد دارند،‏ شایستهٔ نجات نداند؟‏

عیسی چگونه باعث نجات ما می‌شود؟‏

چرا لازم است که عیسی برای ما شفاعت کند؟‏ آیا فقط ایمان به عیسی برای نجات کافی است؟‏

چرا عیسی جان خود را داد؟‏

مرگ او چگونه به ما فایده می‌رساند؟‏

عیسی چطور با فدا کردن جانش «بهای رهایی» انسان‌ها را پرداخت؟‏

عیسی چطور با فدا کردن جانش انسان‌ها را از مرگ نجات می‌دهد؟‏

تعمید چیست؟‏

در کتاب مقدّس گزارش‌های زیادی در مورد تعمید آمده که نشان می‌دهند معنی آن چیست و چقدر اهمیت دارد.‏

گناه و بخشش

اولین گناه،‏ چه گناهی بود؟‏

آدم و حوّا گناه کردند و گناه را همچون یک نقص ژنتیکی به نوادگان خود یعنی تمام انسان‌ها به ارث دادند.‏

گناه چیست؟‏

آیا برخی گناهان از گناهان دیگر سنگین‌ترند؟‏

بخشش دیگران به چه مفهوم است؟‏

در کتاب مقدّس پنج قدم آمده است که می‌تواند در بخشیدن دیگران به شما کمک کند.‏

آیا کتاب مقدّس می‌تواند به کسانی که احساس گناه دارند،‏ آرامش بخشد؟‏

احساس گناه می‌تواند شما را فلج کند.‏ این مقاله به سه قدم اشاره می‌کند که می‌توانیم با کمک آن‌ها بر این احساس غلبه کنیم.‏

عبارت «چشم به عوض چشم» به چه معناست؟‏

آیا قانون «چشم به عوض چشم» انتقام‌جویی را ترویج می‌داد؟‏

کتاب مقدّس در مورد الکل چه می‌گوید؟‏ آیا مصرف آن را گناه می‌داند؟‏

قابل توجه است که کتاب مقدّس به چندین جنبهٔ مثبت نوشیدن مشروبات الکلی اشاره می‌کند.‏

آیا سیگار کشیدن گناه است؟‏

از آنجایی که سیگار کشیدن در کتاب مقدّس ذکر نشده است،‏ پاسخ به این پرسش چگونه ممکن است؟‏

آیین مذهبی

کتاب مقدّس در مورد قانون یک‌دهم چه می‌گوید؟‏

تفاوت میان گفتهٔ کتاب مقدّس و نظرات دیگران می‌تواند باعث تعجب شما شود.‏

کتاب مقدّس در مورد سخن گفتن به «زبان‌ها» چه تعلیم می‌دهد؟‏

آیا امروزه مسیحیان حقیقی از این عطیهٔ روح‌القدس برخوردارند؟‏

کتاب مقدّس در مورد روزه‌داری چه می‌گوید؟‏

چرا برخی در کتاب مقدّس روزه‌داری کرده‌اند؟‏ آیا روزه‌داری برای مسیحیان الزامی است؟‏

کتاب مقدّس در مورد بخشندگی چه می‌گوید؟‏

آیا بخشندگی می‌تواند جنبه‌ای منفی داشته باشد؟‏

ده فرمان چیست؟‏

ده فرمان به چه کسی داده شد؟‏ آیا مسیحیان ملزم به رعایت آن‌ها هستند؟‏