Dumiretso sa laog

Dumiretso sa mga laog

 LEKSION 4

Taano ta Ipinublikar Mi an New World Translation?

Taano ta Ipinublikar Mi an New World Translation?

Congo (Kinshasa)

Rwanda

“Symmachus fragment” na yaon an banal na ngaran sa Salmo 69:31, kan ikatolo o ikaapat na siglo C.E.

Sa laog nin dakol na dekada, an Mga Saksi ni Jehova naggamit, nag-imprenta, asin nagdistribwir nin laen-laen na bersion kan Biblia. Alagad pag-abot nin panahon, nahiling mi an pangangaipo na magpublikar nin bagong traduksion na mas makakatabang sa mga tawo na manodan an “tamang kaaraman dapit sa katotoohan” (NW), na kabotan nin Dios para sa gabos. (1 Timoteo 2:3, 4) Huli kaini, kan 1950 pinonan ming magpublikar nin mga kabtang kan samong Biblia na nasa modernong lenguahe, an New World Translation. Tama asin maingat an pagkatradusir kaiyan sa labi nang 130 lenguahe.

Kaipuhan nin sarong Biblia na madaling saboton. Nagbabago an mga lenguahe sa pag-agi nin panahon, asin dakol na traduksion an naggagamit nin pananaram na bakong malinaw o daan na kaya depisil saboton. May nadiskobre man na suanoy na mga manuskrito na mas tama saka mas harani sa orihinal, na huli kaiyan mas nasabotan an lenguaheng Hebreo, Aramaiko, asin Griego na ginamit sa Biblia.

Kaipuhan nin sarong traduksion na maimbod sa tataramon nin Dios. Imbes na gumibo nin pagliliwat sa ipinasabong na kasuratan an mga paratradusir kan Biblia, dapat na maimbod na sunodon ninda an orihinal na teksto. Alagad, sa dakol na bersion kan Banal na Kasuratan, dai ginamit an banal na ngaran na Jehova.

Kaipuhan nin sarong Biblia na nagtataong onra sa Autor kaiyan. (2 Samuel 23:2) Sa New World Translation, an ngaran ni Jehova ibinalik sa mga teksto na sa pinakasuanoy na mga manuskrito kan Biblia naglataw nin mga 7,000 na beses, siring kan mahihiling sa halimbawa na nasa ibaba. (Salmo 83:18) Bilang resulta nin dakol na taon nin maigot na pagsiyasat, nakakaogmang basahon an Bibliang ini, huling malinaw na ipinapahayag kaiyan an kaisipan nin Dios. Igwa ka man o mayo kan New World Translation sa lenguahe mo, ineenkaminar mi ika na regular na basahon aroaldaw an Tataramon ni Jehova.​—Josue 1:8; Salmo 1:2, 3.

  • Taano ta nagdesisyon kami na kaipuhan an sarong bagong traduksion kan Biblia?

  • Ano an marahay na gibohon aroaldaw nin siisay man na gustong makaaram kan kabotan nin Dios?