Dumiretso sa laog

Dumiretso sa mga laog

 LEKSION 26

Paano Kami Nakakatabang sa Pagmantenir kan Samong Kingdom Hall?

Paano Kami Nakakatabang sa Pagmantenir kan Samong Kingdom Hall?

Estonia

Zimbabwe

Mongolia

Puerto Rico

Mahihiling sa gabos na Kingdom Hall of Jehovah’s Witnesses an banal na ngaran nin Dios. Kaya, para sa samo an pagtabang na mapagdanay iyan na malinig, presentable, asin marahay an kondisyon sarong pribilehio saka mahalagang kabtang kan sagradong pagsamba mi. An gabos puedeng makipagtabangan.

Pagboluntaryo sa paglinig pagkatapos nin pagtiripon. Pagkatapos nin kada pagtiripon, an mga tugang maogmang naglilinig sa Kingdom Hall. Sarong beses kada semana, may mas kompletong paglinig. May elder o ministeryal na lingkod na nagkokoordinar kaiyan, na sa parate may sinusunod na checklist. Depende sa pangangaipo, may mga nagsasamod, nagma-mop o nagba-vacuum kan salog, nagpupunas nin alpog, nagpapakaray kan tukawan, naglilinig asin naglalaag nin pandisimpektar sa CR, naglilinig kan bintana saka salming, nag-aapon nin basura, o naglilinig sa palibot kan hall. Kisiera sarong beses kada taon, nag-iiskedyul nin sarong aldaw para sa general cleaning. Paagi sa pagtao man nin pirang gibohon sa mga aki, tinotokdoan mi sinda na igalang an samong lugar nin pagsamba.—Parahulit 5:1.

Pagtabang sa ano man na kaipuhan hirahayon. Kada taon, may detalyadong pag-inspeksion kan laog asin luwas kan Kingdom Hall. Basado dian, may regular na pagmantenir tanganing papagdanayon na marahay an kondisyon kaiyan, na nakakatabang na malikayan an dai kaipuhan na gastos. (2 Cronica 24:13; 34:10) An malinig asin namamantenir na marhay na Kingdom Hall angay na lugar para sa pagsamba sa samong Dios. Paagi sa pakikipagtabangan, ikinakapahiling niamo kun gurano karani sa puso mi si Jehova asin an samong lugar nin pagsamba. (Salmo 122:1) Nagtatao man ini nin magayon na impresyon sa komunidad.—2 Corinto 6:3.

  • Taano ta dai mi dapat pabayaan an samong lugar nin pagsamba?

  • Ano an mga areglo tanganing mapagdanay na malinig an Kingdom Hall?