An Bibliya may pambihirang rekord dapit sa kun paano iyan naingatan, naitradusir, asin naidistribwir. Asin an bagong mga nadidiskubre padagos na nagtatao nin patunay sa pagigin eksakto kaiyan kun dapit sa kasaysayan. Ano man an relihiyon mo, manunumpungan mo na an Bibliya sarong daing kaagid na libro.