Dumiretso sa laog

Mga Saksi ni Jehova sa Bilog na Kinaban

Nakaistar kami sa iba-ibang parte kan kinaban. Manlain-lain an samuyang rasa saka kultura. Tibaad pamilyar na kamo sa samuyang gibuhon na pag-eebanghelyo, pero nagtatabang man kami sa samuyang komunidad sa iba pang mahalagang paagi.

Mag-type o Pumili nin Lugar