Dumiretso sa laog

Taunan na Kumbensiyon kan Mga Saksi ni Jehova

Kada taon, nagtitiripon sa darakulang grupo an Mga Saksi ni Jehova para sa tulong aldaw na mga kumbensiyon. Aramon an manungod sa samong taunan na mga kumbensiyon na ini.

Hilingon an Kumbensiyon