Maugma mi kamong iniimbitaran na umatender sa tulong aldaw na kumbensiyon kan Mga Saksi ni Jehova sa taon na ini.

MGA TAMPOK

  • Diskurso Asin Interbiyu: Makanuod kun paano aatubangon na may kusog nin buot an mga kadipisilan sa ngunyan asin sa maabot.

  • Audio Asin Video: Hilingon kun ano an manunudan ta sa mga tawong arog man niyato—asin pati na sa mga hayop—manungod sa kusog nin buot.

  • Pampublikong Diskurso sa Bibliya: Aramon kun taano ta sinabihan ni Jesus an sarong nagmumundong ama: “Dai ka matakot.” (Marcos 5:36) Magdangog sa diskurso na basado sa Bibliya na ipepresentar sa Domingong aga na may temang “An Paglaom na Pagkabuhay Liwat Nagtatao nin Kusog nin Buot—Paano?”

  • Pelikula: Sa Domingong hapon, hilingon kun taano ta natakot si Jonas sa saiyang asignasyon asin duminulag.

SAIRISAY AN PUWEDENG UMATENDER?

Gabos. Dai nin bayad asin daing pangungulekta.

Hilingon an kumpletong iskedyul kan programa asin maghiling nin video manungod sa samong mga kumbensiyon.