Dumiretso sa laog

Pagtubod sa Diyos

An pagtubod sarong makusog na puwersa na makakatabang sa saimo na magin makusog an buot ngunyan asin magkaigwa nin siguradong paglaom sa maabot na panahon. Ika man dai nagtutubod sa Diyos, nawaran nin pagtubod, o gustong pakusugon an saimong pagtubod, makakatabang sa saimo an Bibliya.

Arugon an Saindang Pagtubod—Mga Lalaki Asin Babayi sa Bibliya

Publikasyon

Maogmang Bareta Hale sa Dios!

Ano an maogmang bareta hale sa Dios? Taano ta makakapagtiwala kita dian? Sinisimbag kan brosyur na ini an parating mga ihinahapot dapit sa Biblia.