Dumiretso sa laog

Librarya

I-browse an samong librarya para mahiling an basado sa Bibliyang mga publikasyon. Dangugon an libreng audio recording kan samong mga publikasyon sa dakul na lengguwahe. Hilingon o i-download an mga video sa manlain-lain na lengguwahe, pati na an mga lengguwaheng pasenyas.

AN TORRENGBANTAYAN

Taano ta Kaipuhan na Mamibi?

Pagmati mo daw dai dinadangog nin Diyos an mga pamibi mo? Kun iyo, bako sana ika an nakakamati kaiyan.

AN TORRENGBANTAYAN

Taano ta Kaipuhan na Mamibi?

Pagmati mo daw dai dinadangog nin Diyos an mga pamibi mo? Kun iyo, bako sana ika an nakakamati kaiyan.

AN TORRENGBANTAYAN—PAG-AADALAN NA EDISYON

AN TORRENGBANTAYAN

Libro Asin Brosyur

An ibang pagbabago sa mga publikasyon digdi posibleng dai pa mahihiling sa imprentadong mga edisyon.

Dagdag na mga Pantabang

JW Library

Basahon asin pag-adalan an Bibliya gamit an New World Translation. Ikumparar an mga teksto sa lima pang bersiyon nin Bibliya.

Online na Librarya (opens new window)

Maghanap nin topiko sa Bibliya sa Internet gamit an mga publikasyon kan Mga Saksi ni Jehova.