Dumiretso sa laog

Manungod sa Mga Saksi ni Jehova

Nahihiling mo kami sa samong pampublikong ministeryo. Posibleng may nabasa o nadangog ka nang bareta manungod samo. Pero gurano kadakul an aram mo manungod sa Mga Saksi ni Jehova?

Hilingon man an: Ano an mga Tinutubod kan mga Saksi ni Jehova?

Mga Paniniwala Asin Aktibidad

Parating mga Ihinahapot Manungod sa Mga Saksi ni Jehova

Aramon an halipot pero malinaw na simbag sa parating mga ihinahapot kan mga tawo.

Mga Eksperyensiya kan mga Saksi ni Jehova

Aramon kun paano ginigibo kan mga Saksi ni Jehova an pinakamakakaya ninda tanganing an saindang kaisipan, pagtaram, asin paggawi magin kauyon kan Bibliya.

Mga aktibidad kan Mga Saksi ni Jehova

Nasa labing 230 nasyon kami na iba-iba an lahi saka kultura. Tibaad aram mo na naghuhulit kami, pero nagtatabang man kami sa komunidad sa iba pang mahalagang paagi.

Mga Saksi ni Jehova sa Bilog na Kinaban

Aramon an nagkapirang impormasyon dapit sa samuya bilang nagkakasararo asin internasyonal na magturugang.

Programa sa Libreng Pag-adal sa Bibliya

Ta’no ta Kaipuhan Mag-adal nin Bibliya?

Sinisimbag kan Bibliya an importanteng mga hapot sa buhay kan minilyon na tawo sa bilog na kinaban. Gusto mo daw magin saro sa sainda?

Paano Ginigibo an Pag-adal sa Bibliya?

Sa bilog na kinaban, midbid an Mga Saksi ni Jehova sa saindang inaalok na programa nin libreng pag-adal sa Bibliya. Aramon kun paano iyan ginigibo.

Mag-request na May Magdalaw Saimong Saksi ni Jehova

Pag-ulayan an sarong tema sa Bibliya kaiba nin sarong Saksi ni Jehova, o purbaran an samong programa nin libreng pag-adal sa Bibliya.

Mga Pagtiripon Asin Okasyon

Paano Ginigibo an Pagtiripon sa Kingdom Hall?

I-play an video para maaraman mo.

Mag-atender sa mga Pagtiripon kan mga Saksi ni Jehova

Aramon kun sain kami nagtitiripon asin kun paano mi ginigibo an samong pagsamba. Imbitado an gabos asin mayo nin pangungulekta.

Memoryal kan Kagadanan ni Jesus

Minilyon an nagtitiripon kada taon para sa anibersaryo kan kagadanan ni Jesus. Iniimbitaran ka na aramon kun paano ka makikinabang sa mahalagang okasyon na ini.

Mga Sangang Opisina

Kontakon an Mga Saksi ni Jehova

Adres asin telepono kan samong mga opisina sa bilog na kinaban.

Impormasyon Manungod sa mga Opisina Asin Pag-tour

Maghanap nin opisina na harani sa saindo. Aramon an oras nin tour.

Sain Hali an Pondo Para sa Gibuhon kan Mga Saksi ni Jehova?

Aramon kun paano padagos na nag-uuswag an paghuhulit sa bilog na kinaban dawa dai nin pangongolekta o ikapu an Mga Saksi ni Jehova.

Siisay an Naggigibo kan Kabotan ni Jehova Ngonyan?

Igwa nin Mga Saksi ni Jehova sa bilog na kinaban asin laen-laen an etniko asin kulturang pinaghalean ninda. Taano ta nagkakasararo an grupong ini na laen-laen an pinaghalean?

Halipot na Impormasyon—Sa Bilog na Kinaban

  • 240​—Kadagaan kun sain nagsasamba an mga Saksi ni Jehova

  • 8,695,808​—Mga Saksi ni Jehova

  • 7,705,765​—Libreng mga pag-adal sa Bibliya

  • 17,844,773​—Nag-atender sa taunan na Memoryal kan kagadanan ni Cristo

  • 120,387​—Kongregasyon