Dumiretso sa laog

Mga Saksi ni Jehova

Pumili nin lengguwahe Bicol

An Pagigin Eksakto kan Bibliya Kun Dapit sa Kasaysayan

Mga Lugar Asin Kadagaan sa Bibliya

Aram Mo Daw?—Hulyo 2015

Sinasabi sa Bibliya na may mga lugar sa Dagang Panuga kaidto na puro kadlagan. Huling mayo nang kahoy ngunyan diyan, totoo daw kaya an sinabi kan Bibliya?

Mga Karakter sa Bibliya

Sarong Pangaran sa Bibliya sa Suanoy na Tapayan

Nagin interesadong marhay an mga parasiyasat sa mga pidaso kan 3,000 na taon nang seramikong tapayan o dulay na nakutkot kan 2012. Taano?

Hali Siya sa Pamilya ni Caifas

An nadiskubreng ossuary ni Miriam nagpapatunay na an Bibliya nagsasambit nin totoong mga tawo na hali sa totoong mga pamilya.

Aram Mo Daw?—Num. 1 2016

Taano ta nag-ahit si Jose bago siya magduman ki Faraon? Kan sabihon kan Bibliya na “Griego” an ama ni Timoteo, buot sabihon daw kaiyan sa Grecia ini namundag?

Mga Pangyayari sa Bibliya

Hapot Hali sa mga Parabasa—Nobyembre 2015

Ano an ebidensiya na nasakop an suanoy na siyudad nin Jerico pagkatapos nin halipot sanang pagsalikop?

An Buhay kan mga Panahon kan Bibilya

Aram Mo Daw?—Oktubre 2017

Anong kaugalian nin mga Judio an dahilan kaya kinondenar ni Jesus an pagsumpa?

Aram Mo Daw?—Hunyo 2017

Taano ta sinabi ni Jesus na “mga parahabon” an mga nagtitinda nin hayop sa templo?

Aram Mo Daw?—An Torrengbantayan Num. 5 2017

Pang-iinsulto daw sa bakong mga Judio an pag-apod sainda ni Jesus na “sadit na mga ido”?

Aram Mo Daw?—Oktubre 2016

Guranong katalingkasan an itinatao kan Roma sa mga Judiong awtoridad sa Judea kan inot na siglo? Asin igwa daw talaga nin nagsasabwag nin duot sa uma kan iba kan suanoy na panahon?