Dumiretso sa laog

Dumiretso sa mga laog

 LEKSION 22

Ano an Ginigibo sa Sangang Opisina?

Ano an Ginigibo sa Sangang Opisina?

Solomon Islands

Canada

South Africa

An mga miembro nin pamilyang Bethel naglilingkod sa laen-laen na departamento tanganing maasikaso an paghuhulit sa saro o nagkapirang nasyon. Sinda naglilingkod bilang paratradusir, nag-iimprenta nin magasin asin libro, nag-aasikaso kan warehouse nin publikasyon, nasa produksion nin audio saka video, o naggigibo nin iba pang bagay para sa teritoryong nasasakopan.

Sarong Komite kan Sangay an nangengenot sa gibohon. An pagpunsionar kan kada sangang opisina ipinagkakatiwala kan Namamahalang Grupo sa sarong Komite kan Sangay, na kompuesto nin tolo o labi pang kualipikadong marhay na elder. Iniimpormaran kan komite an Namamahalang Grupo dapit sa pag-oswag kan gibohon asin mga problema sa teritoryong nasasakopan. An mga report na ini nakakatabang sa Namamahalang Grupo sa pagdesisyon kun anong mga tema an totokaron sa mga publikasyon, pagtiripon, asin asamblea sa maabot na panahon. An mga representante kan Namamahalang Grupo regular na nagdadalaw sa mga sangay asin nagtatao nin giya sa mga Komite kan Sangay sa pag-asikaso kan asignasyon ninda. (Talinhaga 11:14) Nag-aareglo nin espesyal na programa na may pahayag kan representante kan pambilog na kinaban na headquarters tanganing pakosogon an mga nasa teritoryo kan sangay.

Nagsusuportar sa lokal na mga kongregasyon. Inaaprobaran nin responsableng mga tugang sa sangang opisina an pag-establisar nin bagong kongregasyon. May mga nagdidirehir man kan aktibidad nin mga payunir, misyonero, asin paraataman nin sirkito na naglilingkod sa teritoryo kan sangay. Nag-oorganisar sinda nin mga asamblea asin kombension, kinokoordinar an pagtogdok nin bagong mga Kingdom Hall, saka sinesegurado na ikinakapadara an mga publikasyon sa mga kongregasyon. An gabos na ginigibo sa sangay nakakakontribwir sa organisadong paghuhulit.—1 Corinto 14:33, 40.

  • Paano tinatabangan nin mga Komite kan Sangay an Namamahalang Grupo?

  • Anong mga paninimbagan an inaasikaso sa sangang opisina?