Dumiretso sa laog

Dumiretso sa mga laog

 LEKSION 3

Paano Nadiskobre Giraray an Katotoohan sa Biblia?

Paano Nadiskobre Giraray an Katotoohan sa Biblia?

Mga Estudyante sa Biblia, dekada nin 1870

Enot na isyu kan The Watchtower, 1879

An Torrengbantayan ngonyan

Ihinula sa Biblia na pagkagadan ni Cristo, malataw an falsong mga paratokdo sa tahaw kan enot na mga Kristiano asin bibiribidon an katotoohan sa Biblia. (Guibo 20:29, 30) Pag-abot nin panahon, iyan mismo an nangyari. An katokdoan ni Jesus sinalakan ninda nin paganong mga ideya sa relihion, kaya nagkaigwa nin palsipikadong klase nin Kristianismo. (2 Timoteo 4:3, 4) Paano kita nakakasegurado na ngonyan tama an pakasabot niato sa kun ano man nanggad an itinotokdo kan Biblia?

Panahon na tanganing ihayag ni Jehova an katotoohan. Ihinula nia na sa ‘panahon kan katapusan, magigin abunda an tunay na kaaraman.’ (Daniel 12:4, NW) Kan 1870, nagin maliwanag sa sarong sadit na grupo na naghahanap kan katotoohan na bakong sono sa Kasuratan an dakol na doktrina nin mga relihion. Kaya, nagpoon sindang magsiyasat tanganing masabotan an orihinal na katokdoan sa Biblia, asin tinawan sinda ni Jehova nin espirituwal na pakasabot.

An Biblia maingat na pinag-adalan nin sinserong mga indibiduwal. An maigot na grupong idto nin Mga Estudyante sa Biblia, na apod kaidto sa Mga Saksi ni Jehova, naggamit nin pamamaagi nin pag-adal na ginagamit mi pa ngonyan. Pinag-oolayan ninda an Biblia nin tema por tema. Kun may nababasa sindang teksto sa Biblia na depisil saboton, naghahanap sinda nin iba pang teksto na makakapaliwanag kaiyan. Kun makagibo na nin kongklusyon na kaoyon kan iba pang kabtang kan Kasuratan, isinusurat ninda iyan. Sa siring, paagi sa pagtogot sa Biblia na iyo an magtao nin interpretasyon, nadiskobre giraray ninda an katotoohan dapit sa ngaran asin Kahadean nin Dios, sa katuyohan nia para sa katawohan saka sa daga, sa kamugtakan nin mga gadan, patin sa paglaom na pagkabuhay liwat. Huli sa pagsiyasat ninda, nakatalingkas sinda sa dakol na falsong paniniwala asin kaugalean.​—Juan 8:31, 32.

Kan 1879, nasabotan kan Mga Estudyante sa Biblia na panahon na tanganing mahiwas na ipaaram an katotoohan. Kaya kan taon na iyan, pinonan nindang ipublikar an magasin na sagkod ngonyan ipinupublikar mi pa, An Torrengbantayan Nagpapahayag kan Kahadean ni Jehova. Ngonyan, an mga katotoohan sa Biblia ihinuhulit mi sa mga tawo sa 240 kadagaan, sa labing 750 lenguahe. Bago kaiyan, dai pa noarin man nagin abundang marhay an tunay na kaaraman!

  • Pagkagadan ni Cristo, ano an nangyari sa katotoohan sa Biblia?

  • Ano an nakatabang sa samo na madiskobre giraray an katotoohan hale sa Tataramon nin Dios?