Dumiretso sa laog

Dumiretso sa mga laog

 LEKSION 23

Paano Isinusurat Asin Itinatradusir an mga Publikasyon Mi?

Paano Isinusurat Asin Itinatradusir an mga Publikasyon Mi?

Writing Department, U.S.A.

South Korea

Armenia

Burundi

Sri Lanka

Tanganing magibo an pinakamakakaya na ipahayag an ‘maogmang bareta’ (NW) sa ‘gabos na nasyon asin tribo asin tataramon patin banwaan,’ nagpoprodusir kami nin mga publikasyon sa labing 750 lenguahe. (Kapahayagan 14:6) Paano mi nagigibo an depisil na trabahong ini? Paagi sa tabang nin sarong grupo nin mga parasurat hale sa manlaen-laen na parte kan kinaban asin nin dedikadong mga paratradusir—na gabos Saksi ni Jehova.

Ingles an orihinal na text. Nasa superbisyon kan Namamahalang Grupo an Writing Department na yaon sa pambilog na kinaban na opisina mi. Kinokoordinar kan departamentong ini an mga asignasyon para sa mga parasurat na nasa pambilog na kinaban na opisina asin nagkapirang sangang opisina. Paagi sa laen-laen na parasurat, ikinakabagay mi an mga tema sa dakol na kultura, kaya nagigin kaakit-akit sa bilog na kinaban an mga publikasyon mi.

Ipinapadara sa mga paratradusir an text na Ingles. Pagkatapos ma-edit asin aprobaran an text, ipinapadara iyan paagi sa kompyuter sa mga team nin paratradusir sa bilog na kinaban tanganing itradusir, i-check, asin i-proofread. Hinihingoa nindang pumili nin tamang ‘mga tataramon nin katotoohan’ tanganing ikapahayag nin lubos sa lokal na lenguahe an boot sabihon kan Ingles.—Parahulit 12:10.

Napaparikas nin kompyuter an proseso. Dai puedeng salidahan nin kompyuter an mga tawong parasurat asin paratradusir. Pero, puedeng maparikas an gibohon ninda paagi sa paggamit nin mga diksionaryo asin program na nasa kompyuter para sa pagtradusir saka pag-research. Nagdisenyo an mga Saksi nin Multilanguage Electronic Publishing System (MEPS), na paagi kaiyan an text ikinaka-type sa ginatos na lenguahe, ikinaka-merge sa mga ritrato o drowing, asin kino-compose tanganing maimprenta.

Taano ta ginigibo mi an gabos na paghihingoang ini, dawa sa mga lenguaheng pira sanang ribo an nagtataram? Huli ta kabotan ni Jehova na an ‘gabos na tawo makaligtas asin makaabot sa pakasabot kan katotoohan.’—1 Timoteo 2:3, 4.

  • Paano ginigibo an pagsurat para sa mga publikasyon mi?

  • Taano ta itinatradusir mi sa kadakol na lenguahe an mga publikasyon mi?