Dumiretso sa laog

Dumiretso sa mga laog

 LEKSION 27

Paano Kami Nakikinabang sa Libreriya kan Kingdom Hall?

Paano Kami Nakikinabang sa Libreriya kan Kingdom Hall?

Israel

Czech Republic

Benin

Cayman Islands

Gusto mo daw na mag-research tanganing madagdagan an kaaraman sa Biblia? Interesado ka daw na maaraman an dapit sa partikular na teksto o sarong karakter, lugar, o bagay na sinambit dian? O iniisip mo daw kun baga matatabangan ka kan Tataramon nin Dios sa sarong personal na problema? Kun iyo, gamiton mo an libreriya kan Kingdom Hall.

May nakakatabang na mga kasangkapan sa pag-research. Posibleng marhay na mayo ka kan gabos na basado sa Bibliang publikasyon kan mga Saksi na makukua sa lenguahe mo. Pero, an libreriya igwa kan kadaklan sa pinakabagong publikasyon. Tibaad may laen-laen man dian na bersion nin Biblia, magayon na diksionaryo, asin iba pang nakakatabang na reperensia. Puede mong gamiton an libreriya bago asin pagkatapos nin pagtiripon. Kun may kompyuter dian, tibaad igwa iyan nin Watchtower Library. Ini program sa kompyuter na yaon an dakol sa mga publikasyon mi asin an pasil gamiton na search feature tanganing mahanap mo an sarong tema, termino, o teksto.

Kapakipakinabang sa mga estudyante sa Pagtiripon Mapadapit sa Pamumuhay Asin Ministeryo. Puede mong magamit na marhay an libreriya kun nag-aandam kan asignasyon mo. An paraataman kan Pagtiripon Mapadapit sa Pamumuhay Asin Ministeryo an nag-aasikaso kaiyan. Paninimbagan niang siertohon na iyan areglado asin may pinakabagong mga publikasyon. Ikakapahiling nia o kan nagtotokdo sa saimo sa Biblia kun paano makukua an impormasyon na kaipuhan mo. Pero, dai puedeng iluwas sa Kingdom Hall an mga libro dian. Asin, siempre, gusto tang ingatan an mga libro asin dai iyan pagmarkahan.

Ipinapaliwanag kan Biblia na tanganing ‘makua an kaaraman dapit sa Dios’ (NW), dapat na andam kitang hanapon iyan siring sa nakatagong “kayamanan.” (Talinhaga 2:1-5) An libreriya kan Kingdom Hall makakatabang sa saimo na ponan an paghanap kaiyan.

  • Anong mga kasangkapan sa pag-research an yaon sa libreriya kan Kingdom Hall?

  • Sairisay an makakatabang sa saimo na gamiton an libreriya sa pinakamarahay na paagi?