Dumiretso sa laog

Dumiretso sa mga laog

 LEKSION 24

Paano Sinusuportaran sa Pinansial an Pambilog na Kinaban na Gibohon?

Paano Sinusuportaran sa Pinansial an Pambilog na Kinaban na Gibohon?

Nepal

Togo

Britania

An organisasyon mi nagpupublikar asin nagdidistribwir kada taon nin ginatos na milyon na Biblia asin iba pang publikasyon na daing hinahagad na bayad. Nagtotogdok asin nagmamantenir kami nin mga Kingdom Hall saka sangang opisina. Sinusuportaran mi an rinibong Bethelite saka misyonero, asin nag-aayuda kami sa panahon nin kalamidad. Kaya tibaad iniisip mo, ‘Paano ini gabos ginagastosan?’

Dai naghahagad nin porsiento asin bayad, o nangongolekta nin kuarta. Minsan ngani dakula an gastos sa pagsuportar sa pag-ebanghelyo mi, dai kami naghahagad nin kuarta. Labing sarong siglo na an nakaagi, nagsabi an ikaduwang isyu kan magasin na Watchtower na kami nagtutubod na sinusuportaran kami ni Jehova asin “nungka na makikimaherak o mahagad nin suporta sa mga tawo”—asin dai mi noarin man ginibo iyan!—Mateo 10:8.

An aktibidad suportado nin boluntad na mga donasyon. Dakol an nag-aapresyar sa pagtotokdo mi sa Biblia asin nagdodonar para dian. An mga Saksi mismo naoogmang magkontribwir nin panahon, kosog, kuarta, asin iba pang pagsasadiri sa paggibo kan kabotan nin Dios sa bilog na daga. (1 Cronica 29:9) Sa Kingdom Hall asin sa samong mga asamblea saka kombension, may mga contribution box para sa mga gustong magdonar. Puede man magdonar paagi sa samong website na jw.org. Sa pangkagabsan, an kuartang nareresibi hale sa mga simple sana an pamumuhay, arog nanggad kan pobreng babaeng balo na inomaw ni Jesus huli sa paghulog nin duwang sadit na sinsilyo sa kaha kan templo. (Lucas 21:1-4) Kaya, an siisay man puedeng regular na “magtagama” nin itatao “siring sa pinagmawot nia sa saiyang puso.”—1 Corinto 16:2, NW; 2 Corinto 9:7.

Kombensido kami na padagos na papahiroon ni Jehova an puso kan mga gustong ‘tawan sia nin onra paagi sa saindang mahahalagang bagay,’ bilang pagsuportar sa gibohon na pang-Kahadean tanganing magibo an kabotan nia.—Talinhaga 3:9, NW.

  • Taano ta laen sa ibang relihion an organisasyon mi?

  • Paano ginagamit an boluntad na mga donasyon?