Dumiretso sa laog

Dumiretso sa mga laog

 LEKSION 25

Kingdom Hall—Taano Asin Paano Iyan Itinotogdok?

Kingdom Hall—Taano Asin Paano Iyan Itinotogdok?

Bolivia

Nigeria, bago asin pagkatapos kan pagtogdok

Tahiti

Siring kan ipinaparisa kan terminong Kingdom Hall, an pangenot na katokdoan sa Biblia na tinotokar sa lugar na iyan nakasentro sa Kahadean nin Dios—an tema kan ministeryo ni Jesus.—Lucas 8:1.

Sentro nin tunay na pagsamba sa komunidad. Dian inoorganisar an paghuhulit kan maogmang bareta kan Kahadean. (Mateo 24:14) Laen-laen an kadakulaan asin disenyo kaiyan, pero gabos iyan simpleng estruktura, na an dakol ginagamit nin labi sa sarong kongregasyon. Sa nakaagi pa sanang mga taon, nakapagtogdok kami nin manampulong ribo na bagong Kingdom Hall (may average na lima kada aldaw) tanganing makasabay sa pagdakol nin kongregasyon. Paano ini nagigin posible?—Mateo 19:26.

Itinotogdok paagi sa mga donasyon na espesipikong para dian. Ipinapadara an donasyon na ini sa sangang opisina tanganing ipagamit sa mga kongregasyon na nangangaipong magtogdok o mag-remodel nin Kingdom Hall.

Itinotogdok nin daing bayad na mga boluntaryo na laen-laen an kamugtakan sa buhay. Sa dakol na nasyon, may inorganisar na mga Kingdom Hall Construction Group. An mga grupo nin mga construction servant asin volunteer nagduduman sa mga kongregasyon sa sarong nasyon, pati na sa hararayong lugar, tanganing magtabang sa lokal na mga kongregasyon sa pagtogdok kan mga Kingdom Hall ninda. Sa ibang nasyon, may ninonombrahan na kualipikadong mga Saksi tanganing maneharon an pagtogdok asin paghirahay nin mga Kingdom Hall sa rehion na inasignar sa sainda. Dawa ngani dakol na eksperto sa trabaho hale sa rehion an nagboboluntaryo sa kada lugar na may itinotogdok, an kadaklan kan mga boluntaryo hale sa lokal na kongregasyon. Paagi sa espiritu ni Jehova asin sa bilog na kalag na paghihingoa kan mga lingkod nia, nagigin posible an gabos na ini.—Salmo 127:1; Colosas 3:23.

  • Taano ta inaapod na Kingdom Hall an samong mga lugar nin pagsamba?

  • Paano nagigin posible an pagtogdok nin mga Kingdom Hall sa bilog na kinaban?