THÁP CANH Tháng 10 năm 2014 | Nước Đức Chúa Trời sẽ mang lại điều gì cho bạn?

Lời giải đáp liên quan đến tầm quan trọng của Nước Trời đối với Chúa Giê-su, Cha của ngài và loài người trung thành.

BÀI TRANG BÌA

Tại sao nên quan tâm đến Nước Đức Chúa Trời?

Tại sao Nhân Chứng Giê-hô-va tập trung vào Nước Trời trong khi phần lớn các tôn giáo tự nhận theo Đấng Ki-tô không để ý đến Nước ấy?

BÀI TRANG BÌA

Nước Đức Chúa Trời—Tại sao quan trọng đối với Chúa Giê-su?

Không phải ngẫu nhiên Chúa Giê-su nói về Nước Trời nhiều hơn bất cứ chủ đề nào khác.

BÀI TRANG BÌA

Nước Đức Chúa Trời sẽ mang lại điều gì cho bạn?

Điều này tùy thuộc vào bạn.

NÓI CHUYỆN VỚI CHỦ NHÀ

Nước Đức Chúa Trời đã bắt đầu cai trị khi nào? (Phần 1)

Nếu biết lời giải đáp, bạn có thể giải thích điều đó cho người khác bằng Kinh Thánh không?

KINH THÁNH THAY ĐỔI ĐỜI SỐNG

Tôi sống chỉ biết bản thân

Christof Bauer hăng say đọc Kinh Thánh trong chuyến hành trình dài băng qua Đại Tây Dương trên một thuyền buồm nhỏ. Anh học được điều gì?

Kinh Thánh giải đáp

Nước Trời sẽ làm gì mà không chính phủ nào của loài người làm được?

Các phần đáng chú ý khác

Tại sao cầu nguyện? Đức Chúa Trời có đáp lời tôi?

Đức Chúa Trời có đáp lời khi bạn cầu nguyện hay không phần lớn tùy thuộc vào chính bạn.