THÁP CANH Tháng 6 năm 2013 | Thế giới không còn thành kiến—Khi nào?

Chỉ có Ðức Chúa Trời mới có thể xóa bỏ hoàn toàn thành kiến và kỳ thị chủng tộc. Ngài làm điều này như thế nào và khi nào?

BÀI TRANG BÌA

Thành kiến—Vấn nạn toàn cầu

Thành kiến là gì? Tại sao được gọi là vấn đề cá nhân nhưng lại xảy ra trên toàn cầu?

BÀI TRANG BÌA

Thế giới không còn thành kiến—Khi nào?

Chuyện có thật chứng tỏ Kinh Thánh giúp người thuộc nhiều chủng tộc vượt qua thành kiến. Khi nào thành kiến sẽ hoàn toàn biến mất?

HÃY ĐẾN GẦN ĐỨC CHÚA TRỜI

Ðức Giê-hô-va “không hề thiên vị”

Ðức Chúa Trời lắng nghe lời cầu nguyện của những người thờ phượng ngài, bất kể họ có chủng tộc, quốc gia hay địa vị xã hội nào. Làm sao chúng ta biết?

Kho báu giấu kín hàng thế kỷ

Tìm hiểu làm sao người ta phát hiện bản dịch Kinh Thánh xưa nhất bằng tiếng Georgia.

Chúng ta có nên cầu nguyện với các thánh?

Quan điểm Kinh Thánh về việc cầu nguyện các thánh gồm lời giải đáp cho câu hỏi: Bạn có nên sợ cầu nguyện Ðức Chúa Trời?

CÙNG ĐỌC VỚI CON

Chúng ta học được gì từ tên tội phạm?

Khi Chúa Giê-su sắp chết, ngài hứa với tên tội phạm cạnh ngài là hắn sẽ được sống trong địa đàng. Ý của Chúa Giê-su là gì, và địa đàng ấy sẽ như thế nào?

Kinh Thánh giải đáp

Dù nhiều người đã cố gắng hết sức, nhưng người ta không thể đạt được hòa bình thế giới. Hãy tìm hiểu tại sao.

Các phần đáng chú ý khác

Nhân Chứng Giê-hô-va có thành kiến với tôn giáo khác không?

Hãy tìm hiểu xem làm thế nào tinh thần không thành kiến giúp nhận diện tín đồ đạo Đấng Ki-tô chân chính.