THÁP CANH Tháng 9 năm 2012 | Phụ nữ có được Chúa đoái đến?

Dựa vào Kinh Thánh, hãy xem Đức Chúa Trời có quan điểm nào về phụ nữ và cách Chúa Giê-su đối xử với phụ nữ.

BÀI TRANG BÌA

Phụ nữ—Đường đời lắm chông gai

Trên toàn cầu, nạn bạo lực và phân biệt đối xử ảnh hưởng đến các em gái và phụ nữ trong suốt cuộc đời họ. Tại sao?

BÀI TRANG BÌA

Chúa có thật sự đoái đến phụ nữ?

Bạn có nghĩ Kinh Thánh hạ phẩm giá người phụ nữ không?

BÀI TRANG BÌA

Có phẩm giá và đáng trọng trước mắt Đức Chúa Trời

Chúng ta học được gì từ các Chúa Giê-su đối xử với phụ nữ?

KINH NGHIỆM

Nay tôi mới biết về Đức Chúa Trời

Tìm hiểu thế nào một mục sư đạo Ngũ Tuần cuối cùng đã tìm được điệu chị khát khao—chân lý trong Kinh Thánh.

HỌC TỪ LỜI ĐỨC CHÚA TRỜI

Điều gì sẽ xảy ra vào Ngày Phán Xét?

Người ta có nhiều niềm tin khác nhau về Ngày Phán Xét. Chúng ta có nên sợ ngày đó không? Ngày Phán Xét sẽ thực hiện được điều gì?

Tính tử tế​—Thiết yếu trước mắt Đức Chúa Trời

Bạn có nên bận tâm về việc tử tế đối với người khác không? Đức Chúa Trời có quan điểm gì về tính này?

HÃY ĐẾN GẦN ĐỨC CHÚA TRỜI

“Các dân-tộc sẽ biết ta là Đức Giê-hô-va”

Ngày nay nhiều người trách Đức Chúa Trời một cách vô cớ vì thấy sự bất công và đau khổ trong thế gian. Làm sao ngài sẽ minh oan cho danh ngài?

Bạn có biết?

Thư được gửi như thế nào vào thời Kinh Thánh? Việc mua bán được thực hiện như thế nào ở Y-sơ-ra-ên xưa?

ĐỘC GIẢ THẮC MẮC

Nhân Chứng Giê-hô-va có người nữ dạy Kinh Thánh không?

Nếu có, họ theo khuôn mẫu nào trong Kinh Thánh? Họ dạy Kinh Thánh như thế nào?

Rao giảng tại điểm cực nam châu Âu

Một chuyến đi Gavdos, một hòn đảo nằm phía nam đảo Crete, mang lại kết quả ấm lòng.

Danh Chúa trong tiếng Swahili

Tìm hiểu về quá trình dịch danh Đức Chúa Trời, là Giê-hô-va, trong Kinh Thánh tiếng Swahili.

CÙNG ĐỌC VỚI CON

Ghê-ha-xi bị lòng tham hủy hoại

Ghê-ha-xi lấy những thứ không thuộc về mình. Chúng ta có thể học điều gì từ câu chuyện này?