THÁP CANH Tháng 4 năm 2011

BÀI TRANG BÌA

Chúa Giê-su thật sự là ai?

Hãy xem Chúa Giê-su có ảnh hưởng rộng lớn đối với lịch sử loài người.

BÀI TRANG BÌA

Chúa Giê-su​—Ngài từ đâu đến?

Tìm hiểu về nơi sinh ra, nơi lớn lên và gốc tích ban đầu của Chúa Giê-su.

BÀI TRANG BÌA

Chúa Giê-su​—Mục tiêu của ngài là gì?

Tại sao Chúa Giê-su sống để làm theo ý muốn của Đức Chúa Trời và điều này bao hàm gì?

BÀI TRANG BÌA

Chúa Giê-su​—Tại sao ngài chết?

Tại sao ngài phải chịu đau đớn và chết như thế? Câu trả lời có thể tác động sâu sắc đến đời sống bạn.

CÙNG ĐỌC VỚI CON

Có bao giờ con cảm thấy cô đơn và sợ hãi không?

Nhiều người phụng sự Đức Giê-hô-va đôi khi sợ hãi. Nhà tiên tri Ê-li cảm thấy như thế. Bạn có biết tại sao không?