THÁP CANH Tháng 8 năm 2010

BÍ QUYẾT GIÚP GIA ĐÌNH HẠNH PHÚC

Để tình yêu không “chết” sau khi kết hôn

Có phải bạn mới kết hôn? Kinh Thánh có thể giúp bạn củng cố hôn nhân.

CÙNG ĐỌC VỚI CON

Tại sao Chúa Giê-su không đi ngay?

Sau khi biết La-xa-rơ, bạn ngài, bị bệnh, tại sao ngài không đi ngay để giúp?

ĐỘC GIẢ THẮC MẮC

Mọi người đều có cơ hội học biết về Đức Chúa Trời không?

Tìm hiểu để biết cách Đức Chúa Trời làm cho những người có lòng thành học biết về ngài.