THÁP CANH—ẤN BẢN HỌC HỎI Tháng 2 năm 2015

Số này có những bài học từ ngày 6 tháng 4 đến ngày 3 tháng 5 năm 2015.

Món quà bất ngờ dành cho Nhật Bản

Sách mới với tựa đề “Kinh ThánhTin mừng do Ma-thi-ơ ghi lại” được ra mắt ở Nhật Bản. Sách có những đặc điểm nào? Tại sao được biên soạn?

Noi theo tính khiêm nhường và dịu dàng của Chúa Giê-su

1 Phi-e-rơ 2:21 khuyên chúng ta theo sát dấu chân của Chúa Giê-su. Là người bất toàn, làm thế nào chúng ta bắt chước ngài về tính khiêm nhường và dịu dàng?

Noi theo tính can đảm và sự thông sáng của Chúa Giê-su

Những điều được ghi lại trong Kinh Thánh giúp chúng ta biết Chúa Giê-su là người như thế nào. Xem làm sao có thể noi gương ngài qua việc thể hiện sự can đảm, thông sáng của ngài.

Giữ lòng sốt sắng trong thánh chức

Rao truyền tin mừng là công việc quan trọng nhất mà chúng ta có thể làm ngày nay. Làm sao chúng ta có thể gìn giữ, ngay cả gia tăng lòng sốt sắng trong thánh chức?

“Sự dạy dỗ của Đức Giê-hô-va” đến với các dân

Tín đồ thời ban đầu đã thành công thế nào trong việc rao giảng tin mừng? Điều gì có thể giúp công việc này vào thế kỷ thứ nhất dễ hơn bất cứ thời kỳ nào khác?

Đức Giê-hô-va hướng dẫn công việc rao giảng toàn cầu

Điều gì diễn ra trong thời gian gần đây đã giúp tôi tớ của Đức Giê-hô-va rao giảng tin mừng ra khắp đất một cách hiệu quả?

Độc giả thắc mắc

Có thể làm gì để giúp những anh chị bị dị ứng nặng với mùi hương? Một chị công bố cần trùm đầu trong những hoàn cảnh nào?

TỪ KHO TÀNG TƯ LIỆU

“Một mùa vô cùng đặc biệt”

Hội Tháp Canh Si-ôn gọi khoảng thời gian diễn ra Lễ Tưởng Niệm sự chết của Chúa Giê-su là “một mùa vô cùng đặc biệt” và khuyến khích độc giả tổ chức lễ này. Thời xưa, Lễ Tưởng Niệm được tổ chức ra sao?