Skip to content

Liên hệ

Chúng tôi rất vui được giúp đỡ những ai quan tâm đến Kinh Thánh hoặc công việc của chúng tôi trên toàn cầu. Hãy liên lạc với Nhân Chứng Giê-hô-va ở nơi bạn sống bằng một trong các cách sau:

Pháp

Association Les Témoins de Jéhovah

BP 625

F-27406 LOUVIERS CEDEX

FRANCE

+33 2-32-25-55-55

Giờ hành chính

Thứ hai đến thứ sáu

Từ 8 giờ đến 1 giờ trưa, 1 giờ 30 đến 5 giờ chiều