Skip to content

NGÀY 20-4-2017
CÓ GÌ MỚI?

Phán quyết của Tòa án Tối cao Nga—Video cập nhật

Phán quyết của Tòa án Tối cao Nga—Video cập nhật

Video cập nhật trên Kênh truyền thông JW cho biết thêm thông tin về phán quyết của Tòa và những nỗ lực của Hội đồng Lãnh đạo của Nhân Chứng Giê-hô-va.