Baroma 1:1-32

  • Ditumediso (1-7)

  • Paulo o eletsa go ya kwa Roma (8-15)

  • Mosiami o tla tshela ka ntlha ya tumelo ya gagwe (16, 17)

  • Batho ba ba bosula ga ba na seipato (18-32)

    • Maatla a Modimo a bonwa mo dilong tse a di bopileng (20)

1  Lekwalo leno le tswa kwa go nna Paulo, motlhanka wa ga Keresete Jesu. Ke ne ka bidiwa gore ke nne moaposetoloi e bile ke ne ka tlhophiwa gore ke rere dikgang tse di molemo tsa Modimo.+  Modimo o ne a solofetsa dikgang tseo tse di molemo bogologolo mo Dikwalong tse di boitshepo a dirisa baporofeti ba gagwe.  Dikgang tseo di ne di bua ka Morwawe, yo o neng a tswa mo losikeng lwa ga Dafide.+  Fa Modimo a ne a tsosa Jesu Keresete Morena wa rona mo baswing+ a dirisa moya wa gagwe o o boitshepo, go ne ga bonala sentle gore ke Morwa Modimo.+  Re ne ra amogela bopelonomi jo bogolo* jwa Modimo ka Jesu. Mme ke ne ka tlhophiwa go nna moaposetoloi+ gore ke thuse batho ba ditšhaba+ tsotlhe gore ba nne le tumelo, ba nne kutlo ba bo ba tlotle leina la ga Jesu.  Mme le lona lo tswa mo ditšhabeng tseo e bile Modimo o ne a lo bitsa gore lo nne balatedi ba ga Jesu Keresete.  Ke kwalela botlhe ba ba mo Roma, ba Modimo a ba ratang, ba a ba biditseng gore e nne ba ba boitshepo: E kete Modimo Rraarona le Morena Jesu Keresete ba ka lo naya bopelonomi jo bogolo le kagiso.  Sa ntlha, ke leboga Modimo wa me ka leina la ga Jesu Keresete ka ntlha ya tumelo ya lona, ka gonne go buiwa ka tumelo ya lona mo lefatsheng lotlhe.  Gonne Modimo, yo ke mo direlang ka pelo yotlhe ka go bolela dikgang tse di molemo ka ga Morwawe, ke mosupi wa me gore ke lo umaka ka metlha ke sa kgaotse mo dithapelong tsa me,+ 10  ke kopa gore fa go ka kgonega le fa Modimo a ratile, ke feleletse ke tlile kwa go lona. 11  Gonne ke tlhologeletswe go lo bona, gore ke lo neye mpho nngwe e e tswang kwa Modimong gore tumelo ya lona e nonofe; 12  kgotsa mma ke re, gore re kgothatsane,+ mongwe le mongwe ka tumelo ya yo mongwe, ya lona le ya me. 13  Le fa go ntse jalo bakaulengwe, ke ne ke batla go tla kwa go lona makgetlo a le mantsi, mme ke ntse ke sa kgone go tla go fitlha jaanong, gore ke tle ke rute batho koo gore e nne barutwa jaaka ke dirile mo ditšhabeng tse dingwe tsotlhe. 14  Ke na le boikarabelo jwa go rerela batho botlhe, Bagerika le batswakwa,* ba ba botlhale le ba ba se nang tlhaloganyo; 15  ka jalo le lona ke ikaeletse go lo rerela dikgang tse di molemo koo kwa Roma.+ 16  Gonne ga ke tlhabisiwe ditlhong ke dikgang tse di molemo;+ tota e bile Modimo o di dirisa go boloka mongwe le mongwe yo o nang le tumelo,+ Bajuda pele+ mme go tswa foo Bagerika.+ 17  Dikgang tseo tse di molemo di thusa batho ba ba nang le tumelo go lemoga gore Modimo o siame mme seno se nonotsha tumelo ya bone,+ fela jaaka go kwadilwe go twe: “Mme mosiami o tla tshela ka ntlha ya tumelo ya gagwe.”+ 18  Modimo a le kwa legodimong, o galefela+ batho ba ba sa mo ikobeleng, ba ba dirang dilo tse di sa siamang e bile ba dira gore batho ba bangwe ba se ka ba itse boammaaruri.+ 19  Ba tshwanetse ba ka bo ba itse Modimo ka gonne o setse a ba senoletse dilo di le dintsi.+ 20  Gonne le fa re sa kgone go bona Modimo, re ka kgona go mo itse fa re ithuta ka dilo tse a di bopileng.+ Dilo tseo di bontsha gore o na le maatla a a sa feleng+ le gore ruri ke Modimo.+ Batho ba ba itlhokomolosang bosupi jono, ga ba na seipato sa go sa dumele mo go ene. 21  Le fa ba ne ba itse Modimo, ga ba a ka ba mo galaletsa e bile ga ba a ka ba mo leboga. Megopolo ya bone e ne ya nna lolea e bile dipelo tsa bone tse di seng botlhale di ne tsa fifala.+ 22  Le fa ba ne ba ipolela gore ba botlhale, ba ne ba nna dieleele. 23  Go na le gore ba tlotlomatse Modimo yo o tshelang,* ba tlotlomatsa medingwana e e tshwanang le batho ba ba swang; medingwana e mengwe e tshwana le dinonyane, diphologolo tse di nang le maoto a le manê le digagabi.+ 24  Ka jalo, e re ka ba ne ba batla go diragatsa dikeletso tse di mo dipelong tsa bone, Modimo o ne a ba tlogelela gore ba dire dilo tse di maswe le tse di tlontlololang mebele ya bone. 25  Ba ne ba fetola boammaaruri jwa Modimo ba bo dira maaka mme ba ne ba obamela dilo tse Modimo a di bopileng e bile ba di direla go na le gore ba direle Mmopi, yo o bakwang ka bosakhutleng. Amen. 26  Ke gone ka moo Modimo a neng a ba tlogelela gore ba laolwe ke keletso ya tlhakanelodikobo e e tlhabisang ditlhong,+ ka gonne basadi ba bone ga ba tlhakanele dikobo le banna mme ba di tlhakanela le basadi.+ 27  Gape, banna le bone ga ba tlhakanele dikobo le basadi mme ba ne ba ineelela go nna le keletso e e sa laolesegeng ya go tlhakanela dikobo le banna ba bangwe,+ ba dira se se ferosang sebete. Ba tla amogela kotlhao* ya bone ka botlalo ka ntlha ya dilo tse di maswe tse ba di dirang.+ 28  E re ka ba ne ba bona go itse Modimo go se na mosola,* Modimo o ne a ba tlogelela gore ba akanye dilo tse a sa di amogeleng le gore ba dire dilo tse ba sa tshwanelang go di dira.+ 29  Dikakanyo tsa bone di ne di tletse tshiamololo ya mefuta yotlhe,+ boikepo, bopelotshetlha,+ bosula e bile di tletse lefufa;+ gonne ba a bolaya,+ ba baka dikgogakgogano, ba dira boferefere,+ ba dipelo di maswe;+ gape ke basebi, 30  bajadirethe,+ ba ba tlhoileng Modimo, ba ba se nang maitseo, ba ba mabela, ba ba ikgantshang, ba ba logang maano a go utlwisa ba bangwe botlhoko, ba ba sa utlweng batsadi,+ 31  ba ba se nang tlhaloganyo,+ ba ba sa diragatseng se ba se solofeditseng, ba ba se nang lorato le ba ba se nang kutlwelobotlhoko. 32  Le fa batho bano ba itse taelo ya Modimo sentle, ya gore ba ba dirang dilo tse di ntseng jalo ba tshwanelwa ke go swa,+ ba tswelela ba di dira e bile ba amogela batho ba ba di dirang.

Dintlha Tse di Kwa Tlase

Kgotsa “batho ba e seng Bagerika.”
Kgotsa “yo o sa sweng.”
Kgotsa “tuelo.”
Kgotsa “go sa tshwanela go nna le kitso ya boammaaruri ka Modimo.”