Baefeso 1:1-23

  • Ditumediso (1, 2)

  • Masego a moya o o boitshepo (3-7)

  • Go phuthela dilo tsotlhe mo go Keresete (8-14)

    • “Tsamaiso” ka dinako tse di tlhomilweng (10)

    • Go tshwaiwa ka moya o o boitshepo e le “sesupo se se bontshang gore re tla amogela se Modimo a se re solofeditseng” (13, 14)

  • Paulo o leboga Modimo ka ntlha ya tumelo ya Baefeso e bile o a ba rapelela (15-23)

1  Nna Paulo, yo ke nnileng moaposetoloi wa ga Keresete Jesu ka thato ya Modimo, ke kwalela ba ba boitshepo ba ba kwa Efeso+ ba ba ikanyegang e bile ba le seoposengwe le Keresete Jesu:  E kete Modimo Rraarona le Morena Jesu Keresete ba ka lo naya bopelonomi jo bogolo* le kagiso.  A go bakwe Modimo, Rraagwe Jesu Keresete Morena wa rona, ka gonne o re segofaditse ka masego otlhe a moya o o boitshepo kwa legodimong ka go bo re le barutwa ba ga Keresete.+  O ne a re tlhopha pele ga batho ba bopiwa* gore re nne seoposengwe le ene,* gore re bontshe gore re a mo rata, re boitshepo e bile ga re na molato.+  Gonne go ya ka thato ya gagwe le se a se itumelelang,+ o ne a re tlhopha go sa le gale gore re nne bana+ ba gagwe ka Jesu Keresete,+  gore batho ba tle ba bake Modimo ka gonne a dirisitse morwawe yo a mo ratang thata+ gore a re bontshe bopelonomi jwa gagwe jo bogolo.+  Re rekolotswe e bile re golotswe ka ntlha ya morwawe. Maleo a rona a itshwaretswe ka ntlha ya madi a gagwe.+ Ruri bopelonomi jwa Modimo bo bogolo!  O ne a dira gore bopelonomi joo jo bogolo, bo nne bontsi mo go rona mmogo le botlhale jotlhe le tlhaloganyo,  ka go re itsise sephiri se se boitshepo+ sa thato ya gagwe. O ne a dira se se mo itumedisang le se a neng a se ikaeletse. 10  Sephiri seo se se boitshepo ke go tlhoma tsamaiso e e neng e tla dira kwa bokhutlong jwa nako e e tlhomilweng, e leng go phuthela dilo tsotlhe mmogo mo go Keresete, dilo tse di kwa magodimong le dilo tse di mo lefatsheng.+ Di tla phuthelwa mo go ene 11  yo re leng seoposengwe le ene e bile re le baruaboswa mmogo le ene,+ ka gonne Modimo o ne a re tlhopha go sa le gale go ya ka boikaelelo jwa gagwe, ene yo o dirang dilo tsotlhe jaaka a sweditse go ya ka thato ya gagwe, 12  gore rona ba re nnileng batho ba ntlha go solofela mo go Keresete re bake Modimo re bo re mo galaletse. 13  Mme le lona lo ne lwa solofela mo go ene fa lo sena go utlwa lefoko la boammaaruri, e leng dikgang tse di molemo tsa gore Modimo o tla lo boloka. Fa lo sena go dumela mo go ene, lo ne lwa tshwaiwa+ ka moya o o boitshepo o Modimo a o solofeditseng. 14  Moya o o boitshepo o tshwana le sesupo* se se bontshang gore re tla amogela se Modimo a se re solofeditseng.+ Modimo o ne a re tshwaya gore a duele tlhwatlhwa ya go golola batho ba gagwe,+ mme seno se tla dira gore a bakwe. 15  Ke sone se e rileng ke utlwa ka tumelo e lo nang le yone mo go Morena Jesu le tsela e lo ratang botlhe ba ba boitshepo ka yone, 16  ke bo ke sa kgaotse go lo lebogela kwa Modimong. Ke nna ke lo umaka mo dithapelong tsa me, 17  gore Modimo wa Morena wa rona Jesu Keresete, Rara wa kgalalelo, a lo neye maatla a gore lo nne botlhale le gore lo kgone go tlhaloganya dilo tse a di senolang, mme lo nne le kitso ya gagwe e e boammaaruri.+ 18  O butse megopolo* ya lona gore lo bone, gore lo tle lo itse tsholofelo e a lo neileng yone, le gore lo itse masego a a itumedisang a a tla a nayang ba ba boitshepo e le tuelo ya bone,+ 19  le gore maatla a gagwe a magolo go le kana kang mo go rona badumedi.+ Maatla ao a a bonalang mo ditirong tsa gagwe, 20  o a dirisitse go tsosa Keresete mo baswing a bo a mmaya ka fa seatleng sa gagwe sa moja+ kwa legodimong, 21  kwa godimo ga puso nngwe le nngwe le taolo le maatla le borena le leina lengwe le lengwe,+ e seng fela gone jaanong,* mme le mo nakong e e tlang. 22  Gape Modimo o ne a baya dilo tsotlhe mo taolong ya ga Keresete+ a bo a mo dira tlhogo ya dilo tsotlhe mo phuthegong,+ 23  e e leng mmele wa gagwe+ e bile e tladitswe ka ene, mme ke ene yo o tlatsang dilo tsotlhe ka ditsela tsotlhe.

Dintlha Tse di Kwa Tlase

Bona ntlh. mo go Mat 25:34.
Go tewa Keresete.
Kgotsa “peeletso.”
Seger., “matlho a dipelo.”
Seger., “mo tsamaisong eno ya dilo.” Bona Ditlhaloso Tsa Mafoko.