Bakorintha wa Bobedi 11:1-33

  • Paulo le baaposetoloi ba ba itirang e kete ba siame (1-15)

  • Mathata a Paulo a neng a lebana le one e le moaposetoloi (16-33)

11  Ke eletsa e kete lo ka intshokela le fa ke lebega jaaka seeleele. Mme tota lo a intshokela!  Gonne ke lo rata thata fela jaaka Modimo a lo rata,* ka gonne ke ne ka lo solofetsa gore lo tla nyalwa ke Keresete, mme ke tla lo isa kwa go ene lo le kgarebane e e itshekileng.+  Mme ke tshaba gore fela jaaka noga e ne ya faposa Efa e dirisa boferefere,+ mongwe a ka senya megopolo ya lona ka go dira gore lo se ka lwa tlhola lo sala Keresete morago ka pelo yotlhe le gore lo se ka lwa tshela botshelo jo bo phepa* jo Keresete a batlang lo bo tshela.+  Gonne fa mongwe a tla mme a rera ka Jesu o sele go na le yo re neng ra rera ka ene, kgotsa lo amogela moya o sele go na le o lo neng lwa o amogela, kgotsa dikgang tse di molemo di sele go na le tse lo neng lwa di amogela,+ lo amogela se a se buang.  Gonne ke tsaya gore ga go na sepe se se bontshitseng gore ke wa maemo a a kwa tlase mo baaposetoloing ba lona ba ba itirang e kete ba siame.+  Le fa ke se setswerere mo puong,+ mme gone ke na le kitso ka Modimo; re lo bontshitse seno mo dilong tsotlhe.  Ke ne ke itumelela go lo bolelela dikgang tse di molemo tsa Modimo ke sa lo duedise. Ke ne ka ikokobetsa gore lo tlotlomadiwe. A ke ne ke leofa fa ke dira jalo?+  Ke ne ka amogela thuso ya dilo tse ke neng ke di tlhoka mo diphuthegong tse dingwe mme seo se ne sa nna jaaka e kete ke a ba utswela* gore ke tle ke lo direle.+  Le fa go ntse jalo, fa ke ne ke na le lona mme ke tlhoka sengwe, ga ke a ka ka nna morwalo mo go ope wa lona, ka gonne bakaulengwe ba ba neng ba tswa kwa Makedonia ba ne ba nnaya dilo tse dintsi tse ke neng ke di tlhoka.+ Ga ke a ka ka nna morwalo mo go ope ka tsela epe mme ke tla tswelela ke le jalo.+ 10  Fela fa ke sa ntse ke le molatedi wa ga Keresete, ga go na sepe se se ka nthibelang go ikgantsha+ mo dikgaolong tsa Akaia. 11  Ke ka ntlha yang fa ke sa nna morwalo mo go lona? A ke ka gonne ke sa lo rate? Modimo o a itse gore ke a lo rata. 12  Go na le ba ba ikgantshang ba re ke baaposetoloi jaaka rona. Ka jalo, ke tla tswelela ke dira se ke ntseng ke se dira,+ gore ba se ka ba nna le lebaka* la go ikgantsha. 13  Gonne batho bao ke baaposetoloi ba maaka, ba a tsietsa e bile ba itira baaposetoloi ba ga Keresete.+ 14  Mme ga go gakgamatse, ka gonne Satane ka boene o nna a itira moengele wa lesedi.+ 15  Ka jalo, ga go gakgamatse go bo badiredi ba gagwe le bone ba nna ba itira e kete ba dira se se siameng. Mme se se tla ba diragalelang kwa bokhutlong se tla bo se tshwanela ditiro tsa bone.+ 16  Gape ka re: A go se nne le motho ope yo o akanyang gore ke seeleele. Tota le fa lo ka akanya jalo, intshokeleng le fa lo tsaya gore ke seeleele gore le nna ke tle ke ikgantshe go se kae. 17  Se ke se buang gone jaanong ke se bua ke sa etse sekao sa Morena, mme ke bua jaaka seeleele, ke ikgantsha. 18  E re ka ba le bantsi ba ikgantsha ka dilo tsa lefatshe,* le nna ke tla ikgantsha ka tsone. 19  Lo a re lo botlhale, mme lo itshokela dieleele. 20  Tota e bile, lo itshokela motho ope fela yo o lo dirang batlhanka, ope fela yo o gapang dithoto tsa lona, ope fela yo o tsubulang se lo nang le sone, ope fela yo o lo ikgodisetsang, le motho ope fela yo o lo itayang mo sefatlhegong. 21  Go tlhabisa ditlhong go bo re bua jaana, ka gonne mo go ba bangwe go ka lebega e kete ga re dirise taolo ya rona sentle. Mme fa batho ba bangwe ba sa tlhabiwe ke ditlhong go ikgantsha, le nna ga ke tlhabiwe ke ditlhong go ikgantsha, tota le fa batho ba ka akanya gore ke seeleele. 22  A ke Bahebera? Le nna ke Mohebera.+ A ke Baiseraele? Le nna ke Moiseraele. A ke ditlogolwana* tsa ga Aborahame? Le nna ke sone.+ 23  A ke badiredi ba ga Keresete? Ke araba jaaka setsenwa, nna ke modiredi wa ga Keresete ka tsela e e tlhomologileng thata: Ke dirile ditiro tse dintsi thata,+ ke tsentswe mo kgolegelong gantsi,+ ke iteilwe gantsintsi, e bile ke ne ka nna mo kotsing ya go bolawa makgetlo a le mantsi.+ 24  Bajuda ba ne ba mpetsa dithupa di le 39 ka makgetlo a le matlhano,+ 25  ke ne ka itewa ka dithobane gararo,+ ka kgobotlediwa ka maje gangwe,+ ka thubegelwa ke sekepe gararo,+ ka fetsa bosigo le motshegare mo lewatleng. 26  Ke ne ke tsaya maeto gantsi, ke ne ka lebana le dikotsi mo dinokeng, tsa dinokwane, tsa batho ba gaetsho,+ tsa ditšhaba tse dingwe,+ dikotsi mo motseng,+ dikotsi mo nageng, dikotsi kwa lewatleng, dikotsi mo bakaulengweng ba maaka, 27  gape ke ne ke dira ka natla e bile ke na le letsapa le legolo, gantsi ke sa robale masigo,+ ke bolawa ke tlala le lenyora,+ gantsi ke se na dijo,+ ke bolawa ke serame e bile ke se na diaparo.* 28  Le fa ke ne ke diragalelwa ke dilo tseo, letsatsi le letsatsi ke ne ke tshwenyega ka diphuthego tsotlhe.+ 29  Fa mongwe a le bokoa, ke a tshwenyega. Fa mongwe a dira gore yo mongwe a felelwe ke tumelo, ke a galefa. 30  Fa e le gore ke tshwanetse go ikgantsha, ke tla ikgantsha ka dilo tse di bontshang gore ke bokoa. 31  Modimo, yo e leng Rraagwe Jesu Morena wa rona, Ene yo o tla bakwang ka bosakhutleng, o a itse gore ga ke ake. 32  Kwa Damaseko molaodi yo o okametsweng ke Kgosi Aretase o ne a disitse motse wa Badamaseko mme o ne a batla go ntshwara, 33  mme ke ne ka folosediwa kwa tlase ka fensetere e e mo loboteng lwa motse ke le mo mmanking,*+ mme ke ne ka falola mo diatleng tsa gagwe.

Dintlha Tse di Kwa Tlase

Kgotsa “Gonne ke lo fufegela fela jaaka Modimo a lo fufegela.”
Kgotsa “itshekileng.”
Seger., “thukhutha.”
Kgotsa “seipato.”
Seger., “go ya ka nama.”
Seger., “losika.”
Seger., “e bile ke sa ikatega.”
Kgotsa “mo mmanking o o logilweng ka lotlhaka.”