Luke 2:1-52

2  Jaanong mo malatsing ao Kaesara Aguseto a ntsha taelo+ ya gore lefatshe lotlhe le le nang le banni le kwadisiwe;  (kwadiso eno ya ntlha e ne ya diragala fa Kwirinio a ne a le molaodi wa Siria;)  mme batho botlhe ba tsaya loeto ba ya go kwadisiwa,+ mongwe le mongwe kwa motseng wa gagabo.  Ee, Josefa le ene a tlhatloga go tswa Galalea, a tswa kwa motseng wa Nasaretha, a ya Judea, kwa motseng wa ga Dafide, o o bidiwang Bethelehema,+ ka gonne a le leloko la ntlo le la lelapa la ga Dafide,+  go ya go kwadisiwa le Marea,+ yo a neng a mo neetswe ka nyalo jaaka go ne go solofeditswe,+ mo nakong eno a goletswe.+  Fa ba ntse ba le koo, malatsi a wela a gore a belege.  Mme a belega morwawe, leitibolo,+ a mo phuthela ka dihapo tsa matsela a bo a mo latsa mo bojelong jwa diruiwa,+ ka gonne ba ne ba se na bonno mo phaposing ya baeng.  Gape mo go yone naga eo go ne go na le badisa ba nna kwa nageng mme ba ntse ba dira ka ditebelo mo matsomaneng a bone bosigo.  Mme ka tshoganyetso moengele+ wa ga Jehofa a ema fa go bone, mme kgalalelo ya ga Jehofa+ ya nyedima go ba dikologa, mme ba boifa thata. 10  Moengele a ba raya a re: “Se boifeng, gonne, bonang! ke lo bolelela dikgang tse di molemo tsa boipelo jo bogolo jo batho botlhe ba tla nnang le jone,+ 11  ka gonne lo tsaletswe Mmoloki+ gompieno, yo e leng Keresete Morena,+ mo motseng wa ga Dafide.+ 12  Mme seno ke sesupo mo go lona: lo tla fitlhela lesea le phuthetswe ka dihapo tsa matsela mme le letse mo bojelong jwa diruiwa.” 13  Ka tshoganyetso lesomo le lentsi la selegodimo+ la bo le na le moengele yono, le baka Modimo+ le re: 14  “Kgalalelo e nne go Modimo kwa bogodimong jo bo kwa godimo,+ mme mo lefatsheng go nne kagiso+ gareng ga batho ba ba amogelwang.”+ 15  Jalo e rile baengele ba sena go tloga mo go bone ba ya legodimong, badisa ba raana ba re: “A re yeng go fitlha fela kwa Bethelehema mme re bone selo seno se se diragetseng, se Jehofa+ a se re itsisitseng.” 16  Ba tsamaya ka potlako mme ba fitlhela Marea mmogo le Josefa, le lesea le letse mo bojelong jwa diruiwa. 17  E rile ba le bona, ba itsise lefoko le le neng le builwe le bone ka ga ngwana yo mmotlana yono. 18  Mme botlhe ba ba neng ba utlwa ba gakgamala ka ntlha ya dilo tse ba neng ba di bolelelwa ke badisa, 19  mme Marea a simolola go boloka mafoko ano otlhe, a dira ditshwetso mo pelong ya gagwe.+ 20  Go tswa foo badisa ba boela morago, ba galaletsa e bile ba baka Modimo ka ntlha ya dilo tsotlhe tse ba neng ba di utlwa ba bo ba di bona, fela jaaka ba ne ba di bolelelwa. 21  Jaanong e rile malatsi a le robedi+ a wela gore a rupisiwe,+ leina la gagwe le ene le ne la bidiwa Jesu,+ leina le le neng la bidiwa ke moengele pele ga a ithwalwa mo sebopelong.+ 22  Gape, e rile malatsi a go ba itshekisa+ go ya ka molao wa ga Moshe a wela, ba mo tlisa kwa Jerusalema go mo tlhagisa kwa go Jehofa, 23  fela jaaka go kwadilwe mo molaong wa ga Jehofa go twe: “Letonanyana lengwe le lengwe le le bulang sebopelo le tshwanetse go bidiwa boitshepo go Jehofa,”+ 24  le go isa setlhabelo tshupelo go ya ka se se buiwang mo molaong wa ga Jehofa go twe: “Maeba a mabedi kgotsa maphoi a mannye a mabedi.”+ 25  Mme, bona! go ne go na le monna mongwe kwa Jerusalema yo o neng a bidiwa Simeone, mme monna yono o ne a siame e bile a na le poifo ya bomodimo, a letetse kgomotso+ ya Iseraele, e bile moya o o boitshepo o ne o le mo go ene. 26  Mo godimo ga moo, o ne a go senoletswe ka tsela ya bomodimo ke moya o o boitshepo gore o ne a se kitla a swa pele ga a bona Keresete+ wa ga Jehofa. 27  Jaanong a tla mo tempeleng a laolwa ke maatla a moya;+ mme ya re batsadi ba tlisa ngwana yo mmotlana e bong Jesu gore ba mo direle go ya ka tlwaelo e e leng mokgwa wa molao,+ 28  ene ka boene a mo amogela mo mabogong a gagwe mme a baka Modimo a re: 29  “Jaanong, Morena Molaodimogolo, o lesa motlhanka wa gago a tsamaya ka kgololesego ka kagiso+ go ya ka polelo ya gago; 30  ka gonne matlho a me a bone tsela ya gago ya go boloka+ 31  e o e baakantseng mo ponong ya batho botlhe,+ 32  lesedi+ la go tlosa sesiro+ mo ditšhabeng+ le kgalalelo ya batho ba gago Iseraele.” 33  Mme rraagwe le mmaagwe ba tswelela ba gakgamalela dilo tse di buiwang kaga gagwe. 34  Gape, Simeone a ba segofatsa, mme a raya Marea mmaagwe a re: “Bona! Yono o beetswe go wa+ le go tsoga gape ga ba le bantsi mo Iseraele+ le sesupo sa go kgalwa+ 35  (ee, tšhaka e telele e tla phunyelediwa mo moyeng wa gago ka bowena),+ gore dikakanyo tsa dipelo di le dintsi di tle di bipololwe.”+ 36  Jaanong go ne go na le Ana moporofeti wa mosadi, morwadia Fanuele, wa lotso lwa ga Ashera (mosadi yono o ne a setse a godile thata, mme a tshetse le monna dingwaga di supa go tswa bokgarebaneng jwa gagwe, 37  mme e ne e le motlholagadi+ yo jaanong a neng a na le dingwaga di le masome a le robedi le bonè), yo o neng a se ke a tlhokega mo tempeleng le ka motlha, a dira tirelo e e boitshepo bosigo le motshegare+ ka go itima dijo le mekokotlelo. 38  Mme mo go yone nako eo a atamela mme a simolola go isa malebogo kwa Modimong e bile a bua ka ngwana yono mo go botlhe ba ba letetseng kgololo ya Jerusalema.+ 39  Jalo e rile ba se na go diragatsa dilo tsotlhe go ya ka molao+ wa ga Jehofa, ba boela kwa Galalea kwa motseng wa bone e leng Nasaretha.+ 40  Mme ngwana yo mmotlana a tswelela a gola e bile a nonofa,+ a tlala ka botlhale, mme boutlwelobotlhoko jwa Modimo+ jwa tswelela bo na le ene. 41  Jaanong batsadi ba gagwe ba ne ba tlwaetse go ya kwa Jerusalema+ ngwaga le ngwaga ba ela moletlo wa tlolaganyo. 42  E rile a nna le dingwaga di le lesome le bobedi, ba tlhatlogela gone go ya ka mokgwa+ wa moletlo 43  mme ba wetsa malatsi. E rile ba boa, mosimane Jesu a sala kwa morago kwa Jerusalema, mme batsadi ba gagwe ba se ka ba lemoga. 44  E re ka ba ne ba tsaya gore o ne a le mo setlhopheng sa batho ba ba neng ba tsere loeto mmogo, ba ne ba tsamaya sekgala sa letsatsi+ mme go tswa foo ba simolola go mo tsomaka mo gare ga ba losika le mo bathong ba ba tlwaelaneng le bone. 45  Mme, ya re ba sa mmone, ba boela kwa Jerusalema, ba mmatla ka tlhoafalo. 46  Ebu, morago ga malatsi a mararo ba mo fitlhela mo tempeleng,+ a ntse mo gare ga barutisi, a ba reeditse e bile a ba botsa dipotso. 47  Mme botlhe ba ba mo reeditseng ruri ba ne ba gakgamadiwa ke tlhaloganyo ya gagwe le dikarabo tsa gagwe.+ 48  Jaanong e rile ba mmona ba tshwarwa ke kgakge, mme mmaagwe a mo raya a re: “Ngwanaka, ke ka ntlha yang fa o ne o re tshwara ka tsela eno? Bona, nna le rrago re ntse re go batla re tshwenyegile mo mogopolong.” 49  Mme a ba raya a re: “Ke ka ntlha yang fa lo ne lo tshwanetse go mpatla? A lo ne lo sa itse gore ke tshwanetse ka bo ke le mo ntlong ya ga Rre?”+ 50  Le fa go ntse jalo, ba ne ba se ka ba tshwara lefoko le a neng a le bua le bone.+ 51  Mme a fologa le bone a tla mo Nasaretha, a tswelela a le mo taolong+ ya bone. Gape, mmaagwe a boloka mafoko ano otlhe mo pelong ya gagwe ka kelotlhoko.+ 52  Mme Jesu a tswelela a gatela pele mo botlhaleng+ le mo kgolong ya mmele le mo kamogelong ya Modimo le batho.+

Dintlha Tse di Kwa Tlase