Luke 9:1-62

9  Mme a bitsa ba ba lesome le bobedi a ba naya maatla le taolo mo madimoneng otlhe le go alafa dipobolo.+  Mme jalo a ba romela go ya go rera bogosi jwa Modimo le go fodisa,  mme a ba raya a re: “Lo se ka lwa tsholela loeto sepe, le fa e le lore le fa e le kgetsana ya dijo, le fa e le senkgwe le fa e le madi a selefera; le gone lo se ka lwa nna le diaparo tsa kafa teng di le pedi.+  Mme gongwe le gongwe fela kwa lo tsenang mo legaeng gone, nnang koo lo bo lo tswe gone.+  Mme gongwe le gongwe fela koo batho ba sa lo amogeleng gone, e re lo tswa mo motseng+ oo lo tlhotlhoreng lorole mo dinaong tsa lona gore e nne bosupi kgatlhanong le bone.”+  Mme fa ba tloga ba ralala karolo ya naga go tswa motsaneng go ya motsaneng o mongwe, ba bolela dikgang tse di molemo e bile ba alafa gongwe le gongwe.+  Jaanong Herode mmusi wa kgaolo a utlwa ka dilo tsotlhe tse di diragalang, mme a akabala thata ka ntlha ya go bo bangwe ba bua ba re Johane o tsositswe mo baswing,+  mme ba bangwe ba re Elija o bonetse, mme ba bangwe gape ba re mongwe wa baporofeti ba bogologolo tala o tsogile.  Herode a re: “Johane ke mo kgaotse tlhogo.+ Yono ke mang he, yo ke utlwang dilo tse di ntseng jalo ka ga gagwe?” Jalo o ne a batla+ go mmona. 10  E rile baaposetoloi ba boa ba mmolelela dilo tse ba neng ba di dirile.+ Morago ga moo a ba tsaya mme a ya kwa lefelong le le kwa thoko+ kwa motseng o o bidiwang Bethesaida. 11  Mme boidiidi, e rile bo tla go itse ka gone, jwa mo sala morago. A ba amogela ka bopelonomi a bo a bua le bone ka ga bogosi jwa Modimo,+ mme a fodisa ba ba tlhokang kalafi.+ 12  Mme letsatsi la simolola go ya. Ba ba lesome le bobedi jaanong ba tla mme ba mo raya ba re: “Phatlalatsa boidiidi jono, gore ba tsene mo metsaneng le mo lefelong la selegae mo tikologong mme ba batle marobalo ba bo ba bone dijo, ka gonne fano kwa ntle re mo lefelong le le se nang batho.”+ 13  A ba raya a re: “Ba neyeng sengwe se ba ka se jang.”+ Ba re: “Ga re na sepe fa e se dinkgwe di le tlhano le ditlhapi di le pedi,+ kwantle ga fa gongwe rona ka borona re ka ya go rekela batho bano botlhe dijo.”+ 14  Tota e bile, e ne e le banna ba ka nna dikete di le tlhano.+ Mme a raya barutwa ba gagwe a re: “Dirang gore ba nne ka go sekama jaaka fa go jewa, ka ditlhopha tsa mo e ka nnang ba le masome a matlhano sengwe le sengwe.”+ 15  Mme ba dira jalo, ba dira gore botlhe ba nne ka go sekama. 16  A tsaya dinkgwe tse tlhano le ditlhapi tse pedi, a lelalela kwa legodimong, a di segofatsa mme a di ngathoganya a bo a di naya barutwa gore ba di beye fa pele ga boidiidi.+ 17  Jalo botlhe ba ja ba bo ba kgora, mme mo go setseng mo ba neng ba na le gone ga selwa, ya nna diroto di le lesome le bobedi tsa manathwana.+ 18  Moragonyana, fa a ntse a rapela a le esi, barutwa ba tla kwa go ene, mme a ba botsa, a re: “Boidiidi jwa re ke mang?”+ 19  Fa ba araba ba re: “Johane Mokolobetsi; mme ba bangwe ba re, Elija, mme gape ba bangwe ba re mongwe wa baporofeti ba bogologolo tala o tsogile.”+ 20  A ba raya a re: “Mme lona, lwa re ke mang?” Petere fa a fetola a re:+ “Keresete+ wa Modimo.” 21  Mme a ba laya a bua a gagamaditse gore ba se ka ba bo ba bolelela ope seno,+ 22  mme a re: “Morwa motho o tshwanetse go tlelwa ke dipogo di le dintsi le go ganwa ke banna ba bagolwane le ke baperesiti ba bagolo le ke bakwadi, a bo a bolawe,+ mme o tla tsosiwa mo letsatsing la boraro.”+ 23  A tswelela pele a raya botlhe a re: “Fa mongwe a batla go ntshala morago, a a iitatole+ mme a tseye kota ya gagwe ya tlhokofatso malatsi ka go latelana mme a ntshale morago ka metlha.+ 24  Gonne le fa e le mang yo o batlang go boloka moya wa gagwe o tla mo latlhegela; mme le fa e le mang yo o latlhegelwang ke moya wa gagwe ka ntlha ya me ke ene yo o tla o bolokang.+ 25  Tota, motho o itswela mosola ka eng fa a ka gapa lefatshe lotlhe mme a itatlhegela kgotsa a senyegelwa?+ 26  Gonne le fa e le mang yo o tlhabisiwang ditlhong ke nna le ke mafoko a me, Morwa motho o tla tlhabisiwa ditlhong ke yono fa a goroga ka kgalalelo ya gagwe le ya ga Rara le ya baengele ba ba boitshepo.+ 27  Mme ammaaruri ke a lo raya, Go na le bangwe ba bao ba emeng fano ba ba se kitlang ba utlwa loso ka gope go fitlha ba bona bogosi jwa Modimo pele.”+ 28  Totatota, malatsi a ka nna robedi morago ga mafoko ano, a tsaya Petere le Johane le Jakobe mme a palamelela mo thabeng go ya go rapela.+ 29  Ya re a ntse a rapela ponalo+ ya sefatlhego sa gagwe ya fetoga mme diaparo tsa gagwe tsa tsabakela ka bosweu.+ 30  Gape, bona! banna ba le babedi ba ne ba tlotla le ene, ba e neng e le Moshe le Elija.+ 31  Bano ba ne ba bonala ka kgalalelo mme ba simolola go bua kaga go tloga ga gagwe mo a neng a laoletswe go go diragatsa kwa Jerusalema.+ 32  Jaanong Petere le ba ba nang le ene ba ne ba imelwa ke boroko; e rile ba thanya ka botlalo ba bona kgalalelo ya gagwe+ le banna ba babedi ba eme le ene. 33  Mme e rile bano ba kgaoganngwa le ene, Petere a raya Jesu a re: “Moruti, go molemo go bo re le fano, jalo a re tlhomeng megope e le meraro, o mongwe e le wa gago mme o mongwe e le wa ga Moshe mme o mongwe e le wa ga Elija,” a sa lemoge se a neng a se bua.+ 34  Ya re a ntse a bua dilo tseno leru la bopega mme la simolola go ba okama. Ya re ba tsena mo teng ga leru, ba boifa.+ 35  Mme lentswe+ la tswa mo teng ga leru, le re: “Yono ke Morwaake, ene yo o tlhophilweng.+ Mo reetseng.”+ 36  Fa lentswe le utlwala, Jesu a fitlhelwa a le esi.+ Mme ba didimala ba se ka ba begela ope mo malatsing ao sepe sa dilo tse ba neng ba di bona.+ 37  Mo letsatsing le le latelang, e rile ba fologa mo thabeng, boidiidi jo bogolo jwa mo kgatlhantsha.+ 38  Mme, bona! monna mongwe a goa go tswa mo boidiiding, a re: “Moruti, ke go lopa gore o lebe morwaake, ka gonne ke wa me+ yo o tsetsweng a le esi,+ 39  bona! moya+ o a mo tsaya, ka tshoganyetso a goe, mme o mo tshwarisa metotwane e e nang le lefulo, o bo o mo tlogela ka bothata morago ga go mo tapeta. 40  Ke ne ka kopa barutwa ba gago go o leleka, mme ba ne ba se ka ba kgona.”+ 41  Fa Jesu a araba a re: “Lona kokomana e e se nang tumelo le e e sokegileng,+ ke tshwanetse go tswelela le lona ka lobaka lo lo kae le go lo itshokela? Tlisa morwao fano.”+ 42  Mme fa a atamela, ledimona la mo itaaganya fa fatshe mme la mo tshwarisa mototwane mo go botlhoko. Le fa go ntse jalo, Jesu a kgalema moya ono o o seng phepa mme a fodisa mosimane a bo a mo neela rraagwe.+ 43  Ebu, botlhe ba simolola go tshwarwa ke kgakge ka ntlha ya maatla a magolo thata+ a Modimo. Jaanong fa botlhe ba ne ba gakgamaletse dilo tsotlhe tse a neng a di dira, a raya barutwa ba gagwe a re: 44  “Nayang mafoko ano bonno mo ditsebeng tsa lona, gonne Morwa motho o laoletswe go neelwa mo diatleng tsa batho.”+ 45  Mme ba tswelela ba sa tlhaloganye lefoko leno. Tota e bile, ba ne ba le subetswe gore ba tle ba se ka ba le lemoga, mme ba ne ba tshaba go mmotsa kaga lefoko leno.+ 46  Ga tsena kakanyo mo gare ga bone ka ga gore ke mang wa bone yo o ka tswang e le yo mogolo.+ 47  Jesu, ka a itse kakanyo ya dipelo tsa bone, a tsaya ngwana yo mmotlana, a mo tlhoma go bapa le ene+ 48  mme a ba raya a re: “Le fa e le mang yo o amogelang ngwana yo mmotlana yono mo motheong wa leina la me o amogela le nna, mme le fa e le mang yo o nkamogelang o amogela le yo o nthometseng.+ Gonne yo o itshwarang jaaka yo mmotlanyana+ mo gare ga lona lotlhe ke ene yo mogolo.”+ 49  Fa Johane a araba a re: “Moruti, re bone monna mongwe a leleka madimona+ a dirisa leina la gago mme ra leka go mo itsa,+ ka gonne ga aa go sala morago le rona.”+ 50  Jesu a mo raya a re: “Lo se ka lwa leka go mo itsa, gonne yo o seng kgatlhanong le lona ke wa lona.”+ 51  Fa malatsi a ne jaanong a wela a gore a tseelwe kwa godimo,+ sefatlhego sa gagwe ya nna sa motho a ikemiseditse go ya Jerusalema. 52  Jalo a romela barongwa kwa pele ga gagwe. Mme ba tsamaya, ba tsena mo motsaneng wa Basamarea,+ go mmaakanyetsa; 53  mme ba ne ba se ka ba mo amogela, ka gonne sefatlhego sa gagwe e ne e le sa motho a ikemiseditse go ya Jerusalema.+ 54  E rile barutwa Jakobe le Johane+ ba bona seno ba re: “Morena, a o batla gore re bolelele molelo+ gore o fologe kwa legodimong mme o ba nyeletse?” 55  Mme a retologa a ba kgalemela. 56  Jalo ba ya motsaneng o sele. 57  Jaanong fa ba ne ba ntse ba tsamaya mo tseleng, mongwe a mo raya a re: “Ke tla go sala morago go ya gongwe le gongwe fela kwa o ka yang gone.”+ 58  Mme Jesu a mo raya a re: “Diphokoje di na le mengobo le dinonyane tsa legodimo di na le dintlhaga, mme Morwa motho ga a na gope kwa a ka latsang tlhogo ya gagwe gone.”+ 59  Mme a raya yo mongwe a re: “Nna molatedi wa me.” Monna yono a re: “Ntetla pele ke tsamaye ke ye go fitlha rre.”+ 60  Mme a mo raya a re: “Lesa baswi+ ba fitlhe baswi ba bone, mme wena tsamaya o bolele bogosi jwa Modimo gongwe le gongwe.”+ 61  Mme yo mongwe gape a re: “Ke tla go sala morago, Morena; mme pele ntetla gore ke sadise+ ba ntlo ya me sentle.” 62  Jesu a mo raya a re: “Ga go motho ope yo o beileng seatla sa gagwe mo mogomeng+ mme a leba kwa dilong tse di kwa morago+ yo o tshwanelang bogosi jwa Modimo sentle.”

Dintlha Tse di Kwa Tlase