Luke 7:1-50

7  E rile a sena go wetsa mafoko otlhe a gagwe batho ba mo reeditse, a tsena mo Kaperenama.+  Jaanong motlhanka mongwe wa modiredi wa masole, yo o neng a mo rata, o ne a bobola e bile a tloga a tlhokafala.+  E rile a utlwa ka Jesu, a romela banna ba bagolwane ba Bajuda kwa go ene go mo kopa gore a tle mme a fodise motlhanka wa gagwe.  Mme ba ba neng ba tlile kwa go Jesu ba simolola go mo rapela ka tlhoafalo, ba re: “O tshwanelwa ke gore o mo direle seno,  gonne o rata setšhaba sa rona+ e bile ene ka boene o ne a re agela sinagoge.”  Jalo Jesu a tsamaya le bone. E rile a se kgakala le ntlo, modiredi wa masole a bo a setse a rometse ditsala go ya go mo raya di re: “Rra, o se ka wa itshwenya, gonne ga ke tshwanelege gore o ka tsena kafa tlase ga borulelo jwa me.+  Ka lebaka leo ke ne ka se ka ka itsaya ke tshwanela go tla kwa go wena. Bua lefoko, mme a motlhanka wa me a fole.  Gonne le nna ke motho yo o tlhomilweng tlase ga taolo, yo ke nang le masole tlase ga me, mme ke raya leno ke re, ‘Tsamaya!’ mme le tsamaye, mme le lengwe ke re, ‘Tla!’ mme le tle, le motlhanka wa me ke re, ‘Dira seno!’ mme a se dire.”+  Ebu, e rile Jesu a utlwa dilo tseno a mo gakgamalela, mme a retologela kwa boidiiding jo bo mo setseng morago a re: “Ke a lo bolelela ka re, Le e leng mo Iseraele ga ke ise ke bone tumelo e kgolo jaana.”+ 10  Mme ba ba neng ba romilwe, fa ba boela kwa ntlong, ba fitlhela motlhanka a tsogile sentle.+ 11  Moragonyana fela ga seno a etela kwa motseng o o bidiwang Naina, mme barutwa ba gagwe le boidiidi jo bogolo ba ne ba tsere loeto le ene. 12  Ya re a fitlha gautshwane le kgoro ya motse, ee, bona! ga bo go na le monna yo o suleng+ a kukelwa kwa ntle, morwa yo o tsetsweng a le esi+ wa ga mmaagwe. Mo godimo ga moo, mmaagwe o ne a le motlholagadi. Boidiidi jo bogolo jo bo tswang mo motseng bo ne le jone bo na le ene. 13  E rile Morena a tshogana ka a mmona, a tlhotlheletsega go mo tlhomogela pelo,+ mme a mo raya a re: “Tlogela go lela.”+ 14  Foo a atamela a ama setsholo, mme batshodi ba ema, mme a re: “Lekau, ke a go raya ka re, Tsoga!”+ 15  Monna yo o suleng a rapamologa a bo a simolola go bua, mme a mo naya mmaagwe.+ 16  Jaanong poifo+ ya ba tshwara botlhe, mme ba simolola go galaletsa Modimo, ba re: “Go tsositswe moporofeti yo mogolo+ mo gare ga rona,” ba bo ba re, “Modimo o retoloseditse tlhokomelo ya gagwe kwa bathong ba gagwe.”+ 17  Mme dikgang tseno ka ga gagwe tsa anamela mo Judea yotlhe le mo nageng yotlhe e e mo tikologong. 18  Jaanong barutwa ba ga Johane ba mmegela kaga dilo tseno tsotlhe.+ 19  Jalo Johane a bitsa bangwe ba barutwa ba gagwe ba le babedi mme a ba roma kwa go Morena go ya go re: “A o Yo O Tlang kgotsa a re tshwanetse go lebelela o sele?”+ 20  E rile ba fitlha kwa go ene banna bano ba re: “Johane Mokolobetsi o re rometse kwa go wena go go raya re re, ‘A o Yo O Tlang kgotsa a re tshwanetse go lebelela yo mongwe?’” 21  Mo nakong eo o ne a alafa bontsi jwa dipobolo+ le malwetse a a hutsafatsang le meya e e boikepo, a ba a naya batho ba le bantsi ba ba foufetseng letlhogonolo la go bona. 22  Ka gone fa a araba a raya ba babedi bano a re: “Tsamayang,+ begelang Johane se lo se boneng le se lo se utlwileng: difofu+ di kgona go bona, ditlhotsa di a tsamaya, balepero ba a ntlafadiwa le bosusu ba a utlwa, baswi ba a tsosiwa, bahumanegi ba bolelelwa+ dikgang tse di molemo.+ 23  Mme go itumela yo o sa kgotšwang ka ntlha ya me.”+ 24  E rile barongwa ba ga Johane ba sena go tsamaya, a raya boidiidi ka ga Johane a re: “Ke eng se lo neng lo tswetse kwa nageng go ya go se bona? Lotlhaka lo lo heheutlwang ke phefo?+ 25  Jaanong ke eng se lo neng lo dule lo ile go se bona? Motho yo o apereng diaparo tsa kafa ntle tse di boleta?+ Ee, ba ba mo diaparong tse dintlentle e bile ba le mo manobonobong ba mo matlong a segosi.+ 26  Mme tota, ke eng se lo neng lo dule lo ile go se bona? Moporofeti?+ Ee, ke a lo bolelela, e bile yo o gaisang moporofeti thata.+ 27  Yono ke ene yo go kwadilweng ka ga gagwe go twe, ‘Bona! Ke romela morongwa wa me fa pele ga sefatlhego sa gago,+ yo o tla baakanyang tsela ya gago kwa pele ga gago.’+ 28  Ke a lo bolelela, Mo gare ga ba ba tsetsweng ke basadi ga go na ope yo mogolo+ go feta Johane; mme motho yo mmotlanyana mo bogosing jwa Modimo o mogolo go mo feta.”+ 29  (Mme batho botlhe le bakgethisi, e rile ba utlwa seno, ba bolela Modimo e le yo o siameng,+ bone ka ba kolobeditswe ka kolobetso ya ga Johane.+ 30  Mme Bafarasai le ba ba itseng Molao fela thata ba itlhokomolosa kgakololo+ ya Modimo mo go bone, ka bone ba ne ba sa kolobediwa ke ene.) 31  “Jalo, ke tla bapisa batho ba kokomana eno le bomang, mme ba tshwana le bomang?+ 32  Ba tshwana le bana ba babotlana ba ba ntseng mo marekisetsong mme ba goelana, ba re, ‘Re ne ra lo leletsa folutu, mme lo ne lwa se ka lwa bina; re ne ra kuruetsa, mme lo ne lwa se ka lwa lela.’+ 33  Ka tsela e e tshwanang, Johane Mokolobetsi o tlile a sa je senkgwe le fa e le go nwa beine, mme lona lwa re, ‘O na le ledimona.’+ 34  Morwa motho o tlile aa ja e bile aa nwa, mme lona lwa re, ‘Bonang! Motho yo o jang bobe le yo o lemaletseng go nwa beine, tsala ya bakgethisi le baleofi!’+ 35  Le fa go ntse jalo, botlhale+ bo supiwa e le jo bo siameng ke bana botlhe ba jone.”+ 36  Jaanong mongwe wa Bafarasai a nna a mo kopa gore a je dijo tsa motshegare le ene. Jalo a tsena mo ntlong+ ya Mofarasai yono mme a nna ka go sekama fa tafoleng. 37  Mme, bona! mosadi yo o neng a itsiwe mo motseng e le moleofi a utlwalela gore o ne a ntse ka go sekama aa ja mo ntlong ya Mofarasai yono, mme a tlisa kurwana ya alabasetere+ ya leokwane le le nkgang monate, 38  a nna kafa morago fa dinaong tsa gagwe, a lela mme a simolola go kolobetsa dinao tsa gagwe ka dikeledi tsa gagwe a bo a di phimola ka moriri wa tlhogo ya gagwe. Gape, o ne a atla dinao tsa gagwe ka bonolo a ba a di tlotsa ka leokwane le le nkgang monate. 39  Fa Mofarasai yo o mo laleditseng yono a bona seno a ithaya a re: “Monna yono, fa e ne e le moporofeti,+ o ne a tla itse gore mosadi yo o mo amang yono ke mang le gore ke wa mofuta ofe, gore ke moleofi.”+ 40  Mme fa Jesu a fetola a mo raya a re: “Simone, ke na le sengwe go se go bolelela.” A re: “Moruti, se bolele!” 41  “Banna ba babedi ba ne ba kolota mongwe yo o adimang batho; yo mongwe o ne a na le molato wa didenario di le makgolo a matlhano,+ mme yo mongwe wa di le masome a matlhano. 42  E rile ba se na sepe se ba ka duelang ka sone, a ba itshwarela+ ka bobedi a gololesegile. Jalo, ke ofe wa bone yo o tla mo ratang thata?” 43  Fa Simone a araba a re: “Ke tsaya gore ke yo a mo itshwaretseng mo gogolo a gololesegile.” A mo raya a re: “O atlhotse sentle.” 44  Foo a retologela kwa mosading yono mme a raya Simone a re: “A o bona mosadi yono? Ke ne ka tsena mo ntlong ya gago; ga wa ka wa nnaya metsi+ a dinao tsa me. Mme mosadi yono ene o ne a kolobetsa dinao tsa me ka dikeledi tsa gagwe a ba a di phimola ka moriri wa gagwe. 45  Ga wa ka wa nkatla;+ mme mosadi yono ene, go tloga ka ura e ke tseneng ka yone, o ne a se ka a tlogela go atla dinao tsa me ka bonolo. 46  O ne wa se ka wa tlotsa tlhogo ya me ka leokwane;+ mme mosadi yono ene o ne a tlotsa dinao tsa me ka leokwane le le nkgang monate. 47  Ka ntlha ya seno, ke a go bolelela ka re, maleo a gagwe, le fa a le mantsi, a itshwaretswe,+ ka gonne o ratile thata; mme ene yo o itshwaretsweng go le gonnye, o rata go le gonnye.” 48  Mme a mo raya a re: “Maleo a gago a itshwaretswe.”+ 49  Morago ga moo ba ba ntseng ka go sekama fa tafoleng le ene ba simolola go bua mo dipelong tsa bone ba re: “Monna yono ke mang yo e bileng a itshwarelang maleo?”+ 50  Mme a raya mosadi yono a re: “Tumelo ya gago e go bolokile;+ tsamaya ka kagiso.”+

Dintlha Tse di Kwa Tlase