Luke 11:1-54

11  Jaanong ka nako ya fa a ne a le mo lefelong lengwe a rapela, e rile a fetsa go rapela, mongwe wa barutwa ba gagwe a mo raya a re: “Morena, re rute kafa re ka rapelang ka gone,+ fela jaaka Johane le ene a ne a ruta barutwa ba gagwe.”+  Foo a ba raya a re: “Le fa e le leng fela fa lo rapela,+ lo re, ‘Rara, a leina la gago le itshepisiwe.+ A bogosi jwa gago bo tle.+  Re neye senkgwe sa rona+ sa letsatsi go ya ka se re se tlhokang mo letsatsing leo.  Mme re itshwarele maleo a rona,+ gonne le rona ka borona re itshwarela mongwe le mongwe yo o molato+ le rona; mme o se ka wa re tsenya mo thaelong.’”+  Gape, a ba raya a re: “Ke mang wa lona yo e tla reng a na le tsala a tla yang kwa go yone bosigogare a ba a e raya a re, ‘Tsala, nkadime dinkgwe di le tharo,  ka gonne tsala ya me e sa tswa go tla mo go nna e le mo loetong mme ga ke na sepe go se baya fa pele ga yone’?  Mme yole yo o kafa teng fa a fetola a re, ‘Tlogela go ntshwenya.+ Setswalo se setse se lotletswe, le bana ba me ba babotlana ba na le nna mo bolaong; nka se tsoge ka go naya sepe.’  Ke a lo bolelela, Le mororo a sa tle go tsoga le go mo naya sepe ka ntlha ya go bo e le tsala ya gagwe, eleruri ka ntlha ya go mo emelela ka bopelokgale+ ga gagwe o tla nanoga a ba a mo naya dilo le fa e le dife tse a di tlhokang.  Jalo ke lo raya ke re, Nnang lo kope,+ mme lo tla newa; nnang lo senke,+ mme lo tla bona; nnang lo kokote, mme lo tla bulelwa. 10  Gonne mongwe le mongwe yo o kopang o a amogela,+ le mongwe le mongwe yo o senkang o a bona, le mongwe le mongwe yo o kokotang o tla bulelwa. 11  Eleruri, go na le rrabana ofe mo go lona yo, fa morwawe+ a kopa tlhapi, gongwe a tla mo nayang noga mo boemong jwa tlhapi? 12  Kgotsa fa gape a kopa lee, a tla mo nayang phepheng? 13  Jalo, fa lona, le mororo lo le boikepo, lo itse kafa lo ka nayang bana ba lona dimpho tse di molemo ka gone,+ a bo Rara yo o kwa legodimong bogolo jang a tla naya moya o o boitshepo+ ba ba mo kopang!” 14  Moragonyana o ne a leleka ledimona le le semumu.+ Fa ledimona le sena go tswa, monna yo o semumu a bua. Mme boidiidi jwa gakgamala. 15  Mme bangwe ba bone ba re: “O leleka madimona ka Belesebube mmusi wa madimona.”+ 16  Le fa go ntse jalo, ba bangwe, go mo raela, ba simolola go batla sesupo+ se se tswang legodimong mo go ene. 17  Ka a itse maitlhomo+ a bone a ba raya a re: “Bogosi bongwe le bongwe jo bo kgaoganeng ka bojone bo a swafala, le ntlo e e kgaoganeng ka boyone e a wa.+ 18  Jalo fa Satane le ene a kgaogane ka boene, bogosi jwa gagwe bo tla ema jang?+ Ka gonne lwa re ke leleka madimona ka Belesebube. 19  Fa e le gore ke ka Belesebube ke lelekang madimona, bomorwaa lona+ ba a leleka ka mang? Ka ntlha ya seno ba tla nna baatlhodi ba lona. 20  Fa e le gore ke ka monwana wa Modimo+ ke lelekang madimona, ruri bogosi jwa Modimo bo tlile mo go lona.+ 21  Fa monna yo o nonofileng,+ yo o tlhometseng sentle, a disa ntlo ya gagwe ya segosi, dilo tsa gagwe di tswelela di le mo kagisong. 22  Mme fa mongwe yo o nonofileng go mo feta+ a mo tlhasela a ba a mo fenya,+ o tsaya dibetsa tsotlhe tsa gagwe tse a neng a di ikantse, mme o kgaoganya dilo tse a di thopileng mo go ene. 23  Ene yo o seng mo letlhakoreng la me o kgatlhanong le nna, le ene yo o sa phutheng le nna o a gasamisa.+ 24  “Fa moya o o seng phepa o tswa mo mothong, o feta o raletse mafelo a a phaphaletseng o batla lefelo la go ikhutsa, mme, fa o sa bone lepe, wa re, ‘Ke tla boela kwa ntlong ya me e ke neng ka fuduga mo go yone.’+ 25  Mme fa o goroga o e fitlhela e feetswe e le phepa e bile e kgabisitswe. 26  Go tswa foo o a tsamaya o bo o tsaya le meya e sele e le supa+ e e boikepo go feta one ka boone, mme, fa e sena go tsena mo teng, e nne koo; mme maemo a bofelo a motho yoo a nne maswe go feta a ntlha.”+ 27  Jaanong fa a ne a ntse a bua dilo tseno mosadi mongwe mo boidiiding a tlhatlosa lentswe la gagwe mme a mo raya a re: “Go itumela sebopelo+ se se neng sa go tshola le mabele a o a antseng!” 28  Mme ene a re: “Nnyaa, go na le moo, Go itumela ba ba utlwang lefoko la Modimo e bile ba le boloka!”+ 29  E rile boidiidi bo phuthega mmogo, a re: “Kokomana eno ke kokomana e e boikepo; e batla sesupo.+ Mme ga go sesupo sepe se e tla se newang fa e se sesupo sa ga Jona.+ 30  Gonne fela jaaka Jona+ a ne a nna sesupo mo Baninifeng, ka yone tsela eo Morwa motho le ene o tla nna jalo mo kokomaneng eno. 31  Kgosigadi+ ya borwa e tla tsosiwa mo katlholong le batho ba kokomana eno mme e tla ba bona molato; ka gonne e ne e tswa mafelelong a lefatshe go tla go utlwa botlhale jwa ga Solomone, mme, bona! sengwe se se fetang+ Solomone se fano. 32  Batho ba Ninife ba tla tsoga mo katlholong le kokomana eno mme ba tla e bona molato; ka gonne ba ne ba ikwatlhaya ka ntlha ya se Jona a neng a se rera;+ mme, bona! sengwe se se fetang+ Jona se fano. 33  Fa motho a sena go tshuba lobone, o lo baya, e seng mo phaposaneng ya bobolokelo e e kwa tlase ga ntlo le fa e le kafa tlase ga seroto se se lekanyang, mme mo godimo ga setlhomo sa lobone,+ gore ba ba tsenang mo teng ba tle ba bone lesedi. 34  Lobone lwa mmele ke leitlho la gago. Fa leitlho la gago le sa raraana, mmele otlhe wa gago le one o tletse lesedi;+ mme fa le le boikepo, mmele wa gago le one o lefifi. 35  Jalo, nna o thantse. Gongwe lesedi le le mo go wena ke lefifi.+ 36  Jalo, fa mmele otlhe wa gago o tletse lesedi go se na karolo epe ka gope e e lefifi, otlhe o tla tlala lesedi+ jaaka fa lobone lo go naya lesedi ka marang a lone.” 37  E rile a sena go bua seno, Mofarasai mongwe a mo kopa go ja dijo tsa motshegare+ le ene. Jalo a tsena mme a nna ka go sekama fa tafoleng. 38  Le fa go ntse jalo, Mofarasai o ne a gakgamala fa a bona gore o ne a se ka a tlhapa+ pele, pele ga dijo tsa motshegare. 39  Mme Morena a mo raya a re: “Jaanong lona Bafarasai, lo ntlafatsa bokafantle jwa senwelo le sejana, mme bokafateng+ jwa lona bo tletse kgapo le boikepo.+ 40  Batho ke lona ba lo seng tekatekano! Yo o neng a dira bokafantle+ o ne a dira le bokafateng, ga ke re? 41  Le fa go ntse jalo, abang dilo tse di kafa teng e le dimpho tsa kutlwelobotlhoko+, mme, bonang! dilo tsotlhe tse dingwe tse di ka ga lona di phepa. 42  Mme a bo go latlhega lona Bafarasai, ka gonne lo ntsha nngwesomeng+ ya minte le rue le ya morogo mongwe le mongwe o mongwe, mme lo tlhokomologa tshiamiso le lorato lwa Modimo! Dilo tseno lo ne lo patelesega go di dira, mme dilo tse dingwe tseo go se di tlhokomologe.+ 43  A bo go latlhega lona Bafarasai, ka gonne lo rata ditulo tse di kwa pele mo disinagogeng le ditumediso mo marekisetsong!+ 44  A bo go latlhega lona, ka gonne lo ntse jaaka mabitla ale a kgakologelo a a sa bonaleng, mo batho ba tsamayang mo godimo ga one ba sa itse!”+ 45  Fa mongwe wa ba ba itseng+ Molao fela thata a araba a mo raya a re: “Moruti, fa o bua dilo tseno o tlhapatsa le rona.” 46  Mme ene a re: “A bo go latlhega le lona ba lo itseng Molao fela thata, ka gonne lo rwesa batho merwalo e e thata go sikarwa, mme lona ka bolona ga lo ame merwalo eno ka mongwe wa menwana ya lona!+ 47  “A bo go latlhega lona, ka gonne lo aga mabitla a kgakologelo a baporofeti, mme borraalonamogologolwane ba ne ba ba bolaya!+ 48  Eleruri lo basupi ba ditiro tsa borraalonamogologolwane mme le fa go ntse jalo lo dumalana+ le bone, ka gonne bano ba ne ba bolaya+ baporofeti mme lona lo aga mabitla a bone. 49  Ka lebaka leno botlhale+ jwa Modimo gape bo ne jwa re, ‘Ke tla romela kwa go bone baporofeti le baaposetoloi, mme ba tla bolaya ba bo ba bogisa bangwe ba bone, 50  gore madi a baporofeti botlhe+ a a neng a tshololwa go tloga fa e sa le lefatshe le thaiwa a tle a batliwe mo kokomaneng eno,+ 51  go tloga ka madi a ga Abele+ go tla go fitlha ka madi a ga Sekarea,+ yo o neng a bolaelwa setlhogo fa gare ga sebeso le ntlo.’+ Ee, ke a lo bolelela, a tla batliwa mo kokomaneng eno. 52  “A bo go latlhega lona ba lo itseng Molao fela thata, ka gonne lo ne lwa tsaya selotlolo sa kitso;+ lona ka bolona lo ne lwa se ka lwa tsena, mme ba ba tsenang lo ne lwa ba kgoreletsa!”+ 53  Jalo e rile a tswa koo bakwadi le Bafarasai ba simolola go mo pitlaganyetsa thata ba bo ba mo tlhasela ka dipotso kaga dilo tse dingwe, 54  ba mo laletse,+ gore ba tshware+ sengwe se se tswang mo molomong wa gagwe.

Dintlha Tse di Kwa Tlase