Luke 22:1-71

22  Jaanong moletlo wa dikuku tse di sa bedisiwang, o go tweng Tlolaganyo,+ o ne o atamela.  Gape, baperesiti ba bagolo le bakwadi ba ne ba batla tsela e e nang le matswela ya gore ba mo nyeletse,+ gonne ba ne ba boifa batho.+  Mme Satane a tsena mo go Judase, yo o bidiwang Isekariota, yo o neng a balelwa mo gare ga ba ba lesome le bobedi;+  mme a tswa a ya go bua le baperesiti ba bagolo le balaodi ba tempele ka ga tsela e e nang le matswela ya go mo okela mo go bone.+  Ebu, ba ne ba ipela ba bo ba dumalana go mo naya madi a selefera.+  Jalo a dumalana, mme a simolola go batla sebaka se se molemo sa go mo okela mo go bone go se na boidiidi.+  Letsatsi la dikuku tse di sa bedisiwang jaanong la goroga, le phologolo e e bolaelwang tlogalanyo e tshwanetseng go ntshiwa setlhabelo mo go lone;+  mme a romela Petere le Johane, a re: “Tsamayang lo ye go baakanya+ tlolaganyo gore re je.”  Ba mo raya ba re: “O batla re e baakanye kae?” 10  A ba raya a re:+ “Bonang! Fa lo tsena mo motseng lo tla kgatlhantshiwa ke monna yo o rweleng nkgwana ya letsopa ya metsi. Mo saleng morago lo tsene mo ntlong e a tsenang mo go yone.+ 11  Mme lo reye mong wa ntlo lo re, ‘Moruti o go raya a re: “Phaposi ya balalediwa e ke ka jelang tlolaganyo le barutwa ba me mo go yone e kae?”’+ 12  Mme monna yoo o tla lo bontsha phaposi e kgolo e e kwa godimo e tsentswe dithoto tsa ntlo. E baakanyetseng koo.”+ 13  Jalo ba tloga mme ba fitlhela go ntse fela jaaka a ne a ba boleletse, mme ba baakanyetsa tlolaganyo.+ 14  Kgabagare fa nako e goroga, a nna ka go sekama fa tafoleng, le baaposetoloi ba ba nang le ene.+ 15  Mme a ba raya a re: “Ke eleditse thata go ja tlolaganyo eno le lona pele ga ke boga; 16  gonne ke a lo bolelela, ga ke na go e ja gape go fitlha e diragadiwa mo bogosing jwa Modimo.”+ 17  Mme, a tsaya senwelo,+ a leboga mme a re: “Tsayang seno mme lo se fetisetsane mongwe go yo mongwe; 18  gonne ke a lo bolelela, Go tloga jaanong go ya pele ga ke na go nwa maungo a mofine gape go fitlha bogosi jwa Modimo bo goroga.”+ 19  Gape, a tsaya senkgwe,+ a leboga, a se ngathoganya, mme a se ba naya, a re: “Seno se kaya mmele wa me+ o ruri o tla ntshiwang mo boemong jwa lona.+ Nnang lo dire seno e le go nkgopola.”+ 20  Le senwelo+ ka tsela e e tshwanang fa ba sena go ja sejo sa maitseboa, a re: “Senwelo seno se kaya kgolagano e ntšha+ ka ntlha ya madi a me,+ a a tla tshololelwang lona.+ 21  “Mme, bonang! seatla sa yo o nkokang+ se na le nna mo tafoleng.+ 22  Ka gonne Morwa motho o tsamaya go ya ka fa go laotsweng ka gone;+ le fa go ntse jalo, a bo go latlhega monna yoo yo a okwang ka ntlha ya gagwe!”+ 23  Jalo ba simolola go tlotla ka potso ya gore ke ofe wa bone yo tota e ka tswang e le ene yo o neng a tloga a dira seno.+ 24  Le fa go ntse jalo, go ne ga tsoga gape kganetsano e e gotetseng mo gare ga bone ka ga gore ke ofe wa bone yo o neng a bonala a le mogolo.+ 25  Mme a ba raya a re: “Dikgosi tsa ditšhaba di rena mo go bone, le ba ba nang le taolo mo go bone ba bidiwa bao ba ba direlang molemo.+ 26  Le fa go ntse jalo, lona ga lo a tshwanela go nna ka tsela eo. Mme a yo o leng mogolo mo gare ga lona a nne jaaka yo mmotlana,+ le yo o dirang jaaka kgosi jaaka yo o direlang.+ 27  Gonne ke ofe yo mogolo, a ke yo o ntseng ka go sekama fa tafoleng kgotsa yo o direlang? A ga se yo o ntseng ka go sekama fa tafoleng? Mme ke mo gare ga lona ke le yo o direlang.+ 28  “Le fa go ntse jalo, ke lona ba lo ileng lwa ngaparagana+ le nna mo ditekong tsa me;+ 29  mme ke dira kgolagano le lona, fela jaaka Rre a dirile kgolagano+ le nna, ya bogosi,+ 30  gore lo tle lo je+ lo bo lo nwe fa tafoleng ya me mo bogosing jwa me,+ lo bo lo nne mo ditulong tsa bogosi+ go atlhola ditso tse di lesome le bobedi tsa Iseraele. 31  “Simone, Simone, bona! Satane+ o lo batlile ka kgang gore a lo fefere jaaka korong.+ 32  Mme ke go diretse mokokotlelo+ gore o se ka wa felelwa ke tumelo; le wena, fa fela o sena go boa, nonotsha+ bakaulengwe ba gago.” 33  Foo a mo raya a re: “Morena, ke iketleeditse go tsena le wena mo kgolegelong le mo losong.”+ 34  Mme ene a re: “Ke a go bolelela, Petere, Mokoko ga o na o lela gompieno o ise o intatole makgetlo a le mararo.”+ 35  Gape a ba raya a re: “Fa ke ne ke lo romela+ lo se na sekgwama le kgetsana ya dijo le bompaatšhane, lo ne lwa se ka lwa tlhoka sepe, kgotsa lo ne lwa tlhoka sengwe?” Ba re: “Nnyaa!” 36  Foo a ba raya a re: “Mme jaanong a ene yo o nang le sekgwama a se tseye, ka tsela e e tshwanang le kgetsana ya dijo; mme a yo o se nang tšhaka a rekise seaparo sa gagwe sa kafa ntle mme a e reke. 37  Gonne ke a lo bolelela gore seno se se kwadilweng se tshwanetse go diragadiwa mo go nna, e leng, ‘Mme a balelwa le ba ba se nang molao.’+ Gonne se se amanang le nna se a diragala.”+ 38  Foo ba re: “Morena, bona! ditšhaka di le pedi ke tseno.” A ba raya a re: “Go lekane.” 39  Fa a tswa a ya kwa Thabeng ya Lotlhware jaaka kafa mokgweng; mme barutwa le bone ba mo sala morago.+ 40  Fa a sena go tla mo lefelong leno a ba raya a re: “Tswelelang lo rapela, gore lo se ka lwa tsena mo thaelong.”+ 41  Mme ene ka boene a ba katoga e ka nna sekgala sa makonopelo a leje, mme a oba mangole a simolola go rapela, 42  a re: “Rara, fa o eletsa, tlosa senwelo seno mo go nna. Le fa go ntse jalo, a go diragale thato ya gago,+ e seng ya me.”+ 43  Foo moengele a tswa legodimong a bonala kwa go ene mme a mo nonotsha.+ 44  Mme ya re a tsena mo botlhokong jo bo ngomolang pelo a tswelela go rapela ka tlhoafalo thata;+ mme mofufutso wa gagwe wa nna jaaka marothodi a madi a wela fa fatshe.+ 45  Mme a khubamologa a sena go rapela, a ya kwa barutweng mme a ba fitlhela ba otsela ka ntlha ya khutsafalo;+ 46  mme a ba raya a re: “Ke ka ntlha yang fa lo robetse? Tsogang mme lo tswelele lo rapela, gore lo se ka lwa tsena mo thaelong.”+ 47  Ya re a sa ntse a bua, bonang! boidiidi, mme monna yo o bidiwang Judase, mongwe wa ba ba lesome le bobedi, o ne a ba eteletse pele;+ mme a atamela Jesu go mo atla.+ 48  Jesu a mo raya a re: “Judase, a o oka Morwa motho ka katlo?”+ 49  E rile ba ba neng ba le gaufi le ene ba bona se se neng se tlile go direga, ba re: “Morena, a re ka itaya ka tšhaka?”+ 50  Mongwe wa bone o ne a ba a itaya motlhanka wa moperesiti yo mogolo mme a kgaola tsebe ya gagwe ya moja.+ 51  Fa Jesu a arabela a re: “Mmang go diragale go fitlha fa.” Mme a ama tsebe a mo fodisa.+ 52  Foo Jesu a raya baperesiti ba bagolo le balaodi ba tempele le banna ba bagolwane ba ba neng ba tletse ene koo a re: “A lo tlile ka ditšhaka le melamu jaaka e kete lo tsogologetse senokwane?+ 53  Fa ke ne ke ntse ke na le lona mo tempeleng+ malatsi ka go latelana lo ne lwa se ka lwa otlolola diatla tsa lona kgatlhanong le nna.+ Mme eno ke nako+ ya lona le taolo+ ya lefifi.”+ 54  Foo ba mo tshwara mme ba tsamaya+ ka ene ba mo tlisa mo ntlong ya moperesiti yo mogolo;+ mme Petere o ne a tla kwa morago a le kgakajana.+ 55  E rile ba gotsa molelo mo gare ga lolwapa ba bo ba nna fa fatshe mmogo, Petere o ne a ntse mo gare ga bone.+ 56  Mme lelata lengwe la mmona a ntse fa molelong o o bonesitseng mme la mo keleka le bo le re: “Monna yono le ene o ne a na le ene.”+ 57  Mme a latola,+ a re: “Ga ke mo itse, mosadi.”+ 58  Morago ga nako e khutshwane motho yo mongwe ya re a mmona a re: “Le wena o mongwe wa bone.” Mme Petere a re: “Monna, ga ke ene.”+ 59  Fa go sena go feta mo e ka nnang ura monna mongwe a simolola go gatelela thata a re: “Ruri monna yono le ene o ne a na le ene; gonne, tota e bile, ke Mogalalea!”+ 60  Mme Petere a re: “Monna, ga ke itse se o se buang.” Mme ka ponyo ya leitlho, ya re a sa ntse a bua, mokoko wa lela.+ 61  Mme Morena a retologa a leba Petere, mme Petere a gakologelwa lefoko la Morena fa a ne a mo raya a re: “Pele ga mokoko o lela gompieno o tla intatola makgetlo a le mararo.”+ 62  Mme a tswela kwa ntle a lela mo go botlhoko.+ 63  Jaanong banna ba ba neng ba mo disitse ba simolola go sotla ka ene,+ ba mo+ itaya;+ 64  morago ga go mmipa ba botsa ba re: “Porofeta. Ke mang yo o go iteileng?”+ 65  Mme ba tswelela ba bua dilo tse dingwe di le dintsi ba mo tlhapatsa.+ 66  Kgabagare e rile go nna motshegare, setlhopha sa banna ba bagolwane ba batho, baperesiti ba bagolo le bakwadi, ba phuthega,+ mme ba mo gogela mo holong ya bone ya Sanehederine, ba re:+ 67  “Fa e le gore o Keresete,+ re bolelele.” Mme a ba raya a re: “Le fa ke ne ke lo boleletse, lo ne lo se kitla lo dumela ka gope.+ 68  Mo godimo ga moo, fa ke ne ke ka lo botsa potso, lo ne lo se kitla lo araba ka gope.+ 69  Le fa go ntse jalo, go tloga jaanong go ya pele Morwa motho+ o tla bo a ntse mo seatleng sa moja se se maatla+ sa Modimo.”+ 70  Morago ga moo botlhe ba re: “Jalo, a o Morwa Modimo?” A ba raya a re: “Lona ka bolona lwa re+ ke ene.” 71  Ba re: “A re sa ntse re tlhoka bosupi jo bongwe?+ Gonne rona ka borona re bo utlwile bo tswa mo molomong wa gagwe.”+

Dintlha Tse di Kwa Tlase