Luke 10:1-42

10  Morago ga dilo tseno Morena a tlhaola ba bangwe ba le masome a supa+ mme a ba romela ka bobedi le bobedi+ pele ga gagwe kwa motseng mongwe le mongwe le lefelo koo ene ka boene a neng a tlile go tla gone.  Mme a ba raya a re: “Thobo+ e kgolo, eleruri, mme badiri+ ba mmalwa. Jalo kopang+ Mong wa thobo gore a romele badiri+ mo thobong ya gagwe.  Tsamayang. Bonang! Ke lo roma jaaka dikwanyana+ mo gare diphiri.  Lo se ka lwa tshola sekgwama, le fa e le kgetsana ya dijo,+ le fa e le bompaatšhane, gape lo se ka lwa tlamparela+ ope fa lo dumedisa mo tseleng.  Gongwe le gongwe fela koo lo tsenang mo ntlong gone buang pele lo re, ‘A ntlo eno e nne le kagiso.’+  Mme fa tsala ya kagiso e le gone, kagiso ya lona e tla nna mo go ene.+ Mme fa e seyo, e tla boela mo go lona.+  Jalo nnang mo ntlong eo,+ lo ja e bile lo nwa dilo tse ba di lo nayang,+ gonne modiri o tshwanelwa ke dituelo tsa gagwe.+ Lo se ka lwa fuduga lo tswa mo ntlong e nngwe lo ya kwa ntlong e nngwe.+  “Gape, gongwe le gongwe fela koo lo tsenang mo motseng gone mme ba lo amogela, jang dilo tse di bewang fa pele ga lona,  lo bo lo alafe+ babobodi ba ba mo go one, mme lo tswelele lo ba bolelela lo re, ‘Bogosi+ jwa Modimo bo lo atametse.’ 10  Mme gongwe le gongwe fela koo lo tsenang mo motseng gone mme ba sa lo amogele,+ tswelang kwa ditseleng tsa one tse di atlhameng mme lo re, 11  ‘Le e leng lorole lo lo ngaparetseng dinao tsa rona mo motseng wa lona re a lo lo phimolela.+ Le fa go ntse jalo, nnang lo gopotse seno, gore bogosi jwa Modimo bo atametse.’ 12  Ke a lo bolelela ka re go tla itshokelwa segolo ke Sodoma+ mo letsatsing leo go na le motse oo. 13  “A bo go latlhega wena, Korasina!+ A bo go latlhega wena, Bethesaida!+ ka gonne fa ditiro tse di maatla tse di diragetseng mo go lona di ne di diragetse kwa Ture le Sidona, ba ka bo ba ikwatlhaile bogologolo tala ba ntse ka letsela la kgetsi le mo meloreng.+ 14  Ka gone go tla itshokelwa segolo ke Ture le Sidone mo katlholong go na le lona.+ 15  Mme wena, Kaperenama, a gongwe o tla godisediwa kwa legodimong?+ O tla fologela kwa Hadese!+ 16  “Yo o lo reetsang+ o reetsa le nna. Mme yo o lo itlhokomolosang o itlhokomolosa le nna. Mo godimo ga moo, yo o intlhokomolosang o itlhokomolosa+ le yo o nthometseng.” 17  Foo ba ba masome a supa ba boa ka boipelo, ba re: “Morena, le e leng madimona a bewa mo taolong+ ya rona ka tiriso ya leina la gago.” 18  Foo a ba raya a re: “Ke ne ka simolola go bona Satane a setse a ole+ jaaka logadima go tswa kwa legodimong. 19  Bonang! Ke lo neile taolo ya go gatakela kafa tlase ga dinao dinoga+ le diphepheng,+ le maatla otlhe a mmaba,+ mme ga go sepe se se tla lo utlwisang botlhoko le fa e le ka gope. 20  Le fa go ntse jalo, lo se ka lwa ipelela seno, gore meya e dirwa gore e nne mo taolong ya lona, mme ipeleng ka gonne maina+ a lona a kwadilwe kwa magodimong.” 21  Mo go yone nako eo a ipela thata+ mo moyeng o o boitshepo a ba a re: “Ke go baka phatlalatsa, Rara, Morena wa legodimo le lefatshe, ka gonne o fitlhetse ba ba botlhale+ le ba ba bonokopela dilo tseno ka kelotlhoko, mme o di senoletse masea. Ee, wena Rara, ka gonne go dira jalo e ne ya nna tsela e e amogelwang ke wena. 22  Dilo tsotlhe ke di neilwe+ ke Rre, mme gore Morwa ke mang ga go yo o itseng fa e se Rara;+ gape gore Rara ke mang, ga go yo o itseng fa e se Morwa,+ le ene yo Morwa a ratang go mo mo senolela.” 23  Foo a retologela kwa barutweng ba ba neng ba le bosi a re: “Go itumela matlho a a bonang dilo tse lo di bonang.+ 24  Gonne ke lo raya ke re, Baporofeti ba le bantsi le dikgosi ba ne ba eletsa go bona+ dilo tse lo di bonang mme ba se ka ba di bona, le go utlwa dilo tse lo di utlwang mme ba se ka ba di utlwa.” 25  Jaanong, bona! monna mongwe yo o itseng Molao+ fela thata a ema, go mo leka, mme a re: “Moruti, ke tla rua botshelo jo bosakhutleng ka go dira eng?”+ 26  A mo raya a re: “Go kwadilwe eng mo Molaong?+ O bala jang?” 27  Fa a araba a re: “‘O rate Jehofa Modimo wa gago ka pelo yotlhe ya gago le ka moya otlhe wa gago le ka nonofo yotlhe ya gago le ka mogopolo otlhe wa gago,’+ le, ‘moagelani wa gago jaaka o ithata.’”+ 28  A mo raya a re: “O arabile sentle; ‘nna o dire seno mme o tla bona botshelo.’”+ 29  Mme monna yono, a batla go itshupa e le yo o siameng, a raya Jesu a re: “Ke mang tota yo e leng moagelani wa me?”+ 30  Fa Jesu a fetola a re: “Monna mongwe o ne a fologa a tswa Jerusalema a ya Jeriko mme a wela mo gare ga dinokwane, tse di neng tsa mo tsola tsa ba tsa mo itaaka, mme tsa tswa tsa tsamaya, di mo tlogela a le gaufi le go swa. 31  Jaanong, ga diragala gore moperesiti mongwe a bo a fologa ka tsela eo, mme, e rile a mmona, a feta fela kafa letlhakoreng le lengwe.+ 32  Molefi le ene ka tsela e e tshwanang, e rile a fitlha mo lefelong leno mme a mmona, a feta fela kafa letlhakoreng le lengwe.+ 33  Mme Mosamarea+ mongwe yo o neng a tsamaya mo tseleng a tshogana ka a le fa go ene, ya re a mmona, a tlhotlheletsega go tlhomoga pelo. 34  Jalo a mo atamela mme a hapa dintho tsa gagwe, a di tshela leokwane le beine.+ Go tswa foo a mo pega mo godimo ga phologolo ya gagwe mme a mo tlisa mo ntlong ya baeti a mo tlhokomela. 35  Mme letsatsi le le latelang a ntsha didenario di le pedi, a di naya mong wa ntlo ya baeti, a re, ‘Mo tlhokomele, mme le fa e le eng se o se dirisang mo godimo ga seno, ke tla go duela fa ke boela fano.’ 36  Ke mang wa ba bararo bano yo mo go wena a bonalang a itirile moagelani+ wa monna yo o neng a wela mo gare ga dinokwane?” 37  A re: “Ke ene yo o mo diretseng ka kutlwelobotlhoko.”+ Foo Jesu a mo raya a re: “Tsamaya mme le wena o dire fela jalo.”+ 38  Jaanong fa ba ntse ba le mo tseleng a tsena mo motsaneng mongwe. Fano mosadi mongwe yo o bidiwang Maratha+ a mo amogela jaaka moeng mo ntlong. 39  Mosadi yono gape o ne a na le monnawe yo o bidiwang Marea, le fa go ntse jalo, yono ene o ne a ntse fa dinaong+ tsa Morena mme a nna a reetsa lefoko la gagwe. 40  Maratha, kafa letlhakoreng le lengwe, o ne a itewa tsebe+ ke go dira ditiro tse dintsi. Jalo, a atamela mme a re: “Morena, a ga go go re sepe go bo nnake a ntlogetse ke dira dilo ke le nosi?+ Jalo, mmolelele gore le ene a nthuse.” 41  Fa Morena a araba a mo raya a re: “Maratha, Maratha, o a tlhobaela+ e bile o tshwenyegile ka dilo tse dintsi.+ 42  Mme, go tlhokega dilo di sekaenyana+ fela, kgotsa se le sengwe fela. Marea ene o tlhophile karolo e e molemo,+ mme ga e na go tsewa mo go ene.”

Dintlha Tse di Kwa Tlase